НМ Дженомикс е групова практика за специализирана медицинска помощ с повече от 10-годишен опит в предлагането на съвременни молекулярни и генетични изследвания с приложение в различни терапевтични области – пренатално проследяване, онкология, психиатрия и др. Нашите усилия са насочени към предлагане на българския пациент на услуги от най-висок европейски и световен стандарт.

Във връзка с разширяване на дейността ни, търсим член на екипа на позиция:
Специалист „Генетични тестове“

Основни функции:
► Консултиране на клиенти относно спецификата на различните продукти, които компанията предоставя;
►Активна комуникация с лекари – специалисти относно спецификата на продуктите;
►Административно обслужване на вземането на проби, отговаряне на запитвания, обработване на документация;
►Поддържане на регулярна комуникация с лаборатории, следене за статуса на подадените изследвания и резултати.

Профил:
► Образование в сферата на медицината, биологията/биотехнологиите или сходно;
► Предишен опит в обслужване на клиенти – поне 1 година;
► Добре развити умения за общуване (с акцент върху: активно слушане, презентиране, аргументация) и работа в екип;
► Опит в работа с документи, където е необходима прецизност и внимание към детайли;
► Добро ниво на английски език (мин. B2)
► Интереси в областта на медицината и желание за придобиване на нови знания;
► Ориентираност към постигане на резултати;
► Активен шофьор – предимство;

Нашето предложение:
► Да бъдеш част от растежа на компания, която предлага иновативни медицински продукти за персонализирана медицина.
► Възможност за бъдещо развитие в различни направления.

Информацията в документите за кандидатстване ще бъде използвана само за целите на подбора. Благодарим на всички кандидати, но ще успеем да се свържем само с одобрените по документи.

Кандидатите следва да изпратят CV на email адрес info@nmgenomix.com