Месечни архиви: май 2015

Начало2015май

Рак на гърдата – статистика

2018-10-08T10:53:03+03:00

Ракът на гърдата е на първо място по честота на онкологична заболеваемост при жените и представлява 27.3% от всички злокачествени заболявания при тях. Българският национален раков регистър докладва следните данни в изданието си „Заболяемост от рак в България, 2011”: През 2011 г. в страната са регистрирани 3885 нови случаи на рак на гърдатата, а 1284 [...]

Рак на гърдата – статистика2018-10-08T10:53:03+03:00

Благотворително оцветяване на фигури за децата с муковисцидоза

2018-10-08T11:30:36+03:00

Тази година НМ Дженомикс се включи в благотворителната инициатива на зрелостниците от Втора Английска гимназия в София - "Панаир на добрината", в подкрепа на болните от муковисцидоза. По повод предстоящия празник на децата - 1 юни, Асоциация Муковисцидоза и Сдружение "Доброволец" организират благотворително оцветяване на гипсови фигурки в София и Пловдив в полза на децата с [...]

Благотворително оцветяване на фигури за децата с муковисцидоза2018-10-08T11:30:36+03:00

Аутизмът – познат и непознат

2018-10-08T11:18:12+03:00

Синдромът на чупливата Х хромозома е единственият фактор, за който е установена причинно-следствена връзка със симптомите от аутистичния спектър. Аутизмът е неврологично разстройство, което се характеризира с нарушено социално поведение, вербална и невербална комуникация и стереотипни и повтарящи се модели на движенията. За пръв път аутистичният спектър от симптоми е наблюдаван от американския психиатър Лио Канър [...]

Аутизмът – познат и непознат2018-10-08T11:18:12+03:00

Оценка на ефикасността на терапия с трастузумаб при пациенти с HER2/neu-позитивен рак на гърдата чрез методите на течната биопсия – анализ на циркулиращи епителни туморни клетки

2018-10-08T10:54:23+03:00

Пациентите, лекувани с трастузумаб, имат по-добра преживяемост без рецидиви през първите 2-4  години на проследяване. Разликите в отчетените нива на циркулиращите туморни клетки при тези пациенти позволяват ясно да се разграничат пациентите с висок и нисък риск от рецидиви. Повечето таргетирани терапии за лечение на рак показват различна ефикасност, в зависимост от това дали конкретният пациент е носител или [...]

Оценка на ефикасността на терапия с трастузумаб при пациенти с HER2/neu-позитивен рак на гърдата чрез методите на течната биопсия – анализ на циркулиращи епителни туморни клетки2018-10-08T10:54:23+03:00

Циркулиращите туморни клетки като биомаркер за преживяемост и при рак на маточната шийка

2018-10-08T10:55:09+03:00

Циркулиращите туморни клетки могат да се използват като прогностичен биомаркер за обща преживяемост при жени с напреднал рак на маточната шийка, според анализ на Gynecologic Oncology Group’s 240 trial. В проучване, имащо за цел да оцени приложимостта на противотуморния медикамент бевацизумаб при рак на шийката, изследователите отчитат предимствата на циркулиращите туморни клетки като алтернативно средство за [...]

Циркулиращите туморни клетки като биомаркер за преживяемост и при рак на маточната шийка2018-10-08T10:55:09+03:00

Синдром на Чупливата Х хромозома – въпроси и отговори

2018-10-08T11:31:49+03:00

КАКВО Е СИНДРОМЪТ НА ЧУПЛИВАТА Х ХРОМОЗОМА? Синдромът на чупливата Х хромозома е най-честата генетична причина за умствено изоставане и аутизъм и се нарежда след синдрома на Даун по честота сред генетичните дефекти, съпътствани с промяна в интелектуалните способности. ПОД КАКВИ ДРУГИ ИМЕНА Е ИЗВЕСТЕН СИНДРОМЪТ НА ЧУПЛИВАТА Х ХРОМОЗОМА? • FRAXA синдром • FRA (X) синдром • FXS • синдром [...]

Синдром на Чупливата Х хромозома – въпроси и отговори2018-10-08T11:31:49+03:00

Оценка на ефикасността на хормонална таргетирана терапия за лечение на рак на гърдата чрез метода за броене на циркулиращи епителни туморни клетки

2018-10-08T11:03:37+03:00

Прочуване доказва, че проследяването на цикрулиращи епителни туморни клетки може да допринесе за оценка на ефикасността на терапията с хормон-блокиращи агенти. Авторите твърдят, че промяната в нивата на циркулиращите туморни клетки е най-ранният индикатор за резистентност към терапията. Една от първите таргетирани терапии за лечение на рак се основава на хормон-блокиращи медикаменти и се прилага при тумори на женската и мъжката [...]

Оценка на ефикасността на хормонална таргетирана терапия за лечение на рак на гърдата чрез метода за броене на циркулиращи епителни туморни клетки2018-10-08T11:03:37+03:00

Муковисцидоза – борба за глътка въздух

2018-10-08T11:32:25+03:00

Муковисцидозата е най-честото наследствено живото-скъсяващо състояние в европейската популация. То предизвиква образуването и задържането на гъст, жилав секрет по епителната повърхност на редица органи и системи в организма. Нарушенията във функциите на белите дробове предизвикват най-тежки усложнения от болестта и са основната причина за смъртност при засегнатите. Най-често се развиват хронична кашлица и тежки бронхопневмонии. В [...]

Муковисцидоза – борба за глътка въздух2018-10-08T11:32:25+03:00

Нови генетични кръвни тестове дават надежда в борбата с рака

2018-10-08T11:04:42+03:00

"Течната биопсия" е кръвен тест, който показва обещаващи резултати в откриването от малки частици ракова ДНК до цели туморни клетки в кръвта на пациента. Учени и лекари предричат в бъдеще подобни методи да се прилагат за оценка на ефективността на лечението, мониторинг на туморите и ранна диагностика. За да установят дали туморите са се завърнали след [...]

Нови генетични кръвни тестове дават надежда в борбата с рака2018-10-08T11:04:42+03:00

Клинично приложение на течна биопсия при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб

2018-10-08T11:05:42+03:00

Течната биопсия предлага сериозни предимства както при диагностиката, така и при лечението на недребноклетъчен рак на белия дроб. Подходите на течната биопсия включват изолиране от кръвна проба на циркулиращи туморни клетки(ЦТКл), свободно-клетъчна ДНК или РНК или екзозоми (мехурчета с клетъчен произход), от които може да се извлече важна и актуална информация за статуса на раковото заболяване [...]

Клинично приложение на течна биопсия при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб2018-10-08T11:05:42+03:00