Как се изменя патологичният статус в хода на раковото заболяване

2018-10-08T10:06:14+03:00

Първа стъпка при диагностицирането на раковото заболяване е изготвянето на хистопатологична оценка. При патологичния анализ се оценява големината на тумора, засягането на лимфни възли, каква е способността на туморните клетки да се намножават и какъв е рецепторният статус на тумора. Рецепторният статус е показател, който посочва от какви молекули в тялото се повлиява нарастването на тумора и развитието [...]