Второ мнение за хистопатологичните резултати – защо е необходимо?

2018-10-02T10:06:44+03:00

Хистопатологичните изследвания са в основата за правилното диагностициране  и определяне на стадия на раковото заболяване и допринасят при избора на възможности за лечение. Хистопатологията изучава болестните промени в организма на тъканно ниво. Взема се проба от засегнатата тъкан, която се обработва и наблюдава под микроскоп. Поради спецификата на хистопатологичния анализ има много възможности за грешка [...]