Месечни архиви: март 2017

Начало2017март

Изследването MammaPrint® определя риска от възникване на метастази при рак на гърдата

2018-10-08T09:58:39+03:00

Mammaprint® изследва 70 гена свързани с основните механизми на метастазиране при рака на гърдата. Чрез него може да се даде категоричен отговор дали пациентът да премине през химиотерапия или не. MammaPrint® изследва специфични гени в тумора, имащи роля в процеса на метастазиране и помага да се изгради план за лечение съобразен с нуждите на всеки пациент. Чрез [...]

Изследването MammaPrint® определя риска от възникване на метастази при рак на гърдата2018-10-08T09:58:39+03:00

Хистопатологичните изследвания са важни за поставяне на коректна диагноза в онкологията

2018-10-08T09:59:56+03:00

Хистологията и цитопатологията са основните инструменти, които се използват при диагностицирането на ракови заболявания. През годините тези методики претърпяват значително развитие в оценката на тумора чрез имунохистохимия, определяне на туморния подтип и стадии на развитие. При рака на гърдата, например, от съществено значение е статусът на пациентите по отношение на естрогеновия, прогестероновия рецептор и HER2/neu [...]

Хистопатологичните изследвания са важни за поставяне на коректна диагноза в онкологията2018-10-08T09:59:56+03:00