Изследването MammaPrint® за персонализиран подход към рака на гърдата

2018-10-02T10:04:44+03:00

Днес се знае, че механизмите на възникване и развитие на всяко раково заболяване са уникални и за постигането на оптимални резултати в лечението е необходим индивидуален подход към всеки пациент. Традиционно лекарите разчитат на клинични и патологични фактори като възраст, размер на тумора, стадий на развитие и рецепторен статус при вземането на решение за лечение. [...]