Прегърнете медицината на бъдещето – направете генетичен тест, който да насочи лечението Ви към правилните медикаменти в правилните дози конкретно за Вас!

Не е тайна, че лекарствата, които приемате, често нямат очаквания ефект. Статистиката показва, че медикаментите са ефективни едва в 25% до 60% от случаите!

Много често лечението не е ефикасно, защото дозите медикаменти не са оптимални – или са ниски и не постигнат желания ефект, или са високи и водят до изразени странични реакции. Изборът на правилната доза понякога е съпроводен с продължителен процес на проба-грешка, който може да бъде мъчителен и дори живото-застрашаващ. Престижното издание JAMA (Журнал на Американската асоциация по медицина) публикува данни, че  нежеланите лекарствени реакции са  водеща причина за смъртност. ¹

Вашият организъм е уникален и начинът, по който медикаментите взаимодействат с него, също е индивидуален. Всеки медикамент е предназначен да има определен ефект върху организма Ви, но Вашите гени могат да изменят желания ефект от лечението. Как се случва това? Възможно е например Вашият черен дроб да метаболизира по-бързо или по-бавно даден медикамент. Ако преработвате много бързо определено лекарство, дори то да е правилното за Вас, със стандартната доза може да не се постигне желания терапевтичен ефект, тъй като дозата няма да е оптималната за Вас.  От друга страна, ако много бавно метаболизирате даден медикамент, това може да доведе до натрупване на активното вещество в организма Ви и до повишен риск от странични ефекти.

Ето защо генетично изследване, което да информира предварително Вашия лекар за това как метаболизирате лекарствата, е ключово за вземане на информирано решение за Вашето лечение. С тази информация в аванс може да се стигне по-бързо и по-лесно до лечението, което да е по-ефективно и по-безопасно за Вас и да се постигне очакваният терапевтичен ефект. Такова изследване е ДНК – паспортът.

Какво е ДНК паспорт?

ДНК паспортът е генетичен тест, който дава информация за Ваши ключови гени, свързани с процеса на метаболизиране в черния дроб и тяхното взаимодействие с над 250 медикамента. Тази информация е от изключителна полза за лекарите специалисти при назначаване на лекарствена терапия, тъй като им помага да намалят процеса проба-грешка в лечението и съпътстващите го негативни ефекти.

В теста се изследват генетични варианти в 9 ключови гена, отговорни за преработването на основни групи лекарства. Тестът дава информация как Вашият организъм преработва близо 250 медикамента от различни груписпоред особеностите на генетиката (на Вашето ДНК ?).

ДНК паспортът ефармакогенетичен анализ. Какво е фармакогенетика? Фармакогенетиката е раздел на генетиката, който разглежда взаимодействието на гените с лекарствата.

Това как Вашият организъм ще отговори на даден медикамент е почти толкова индивидуално, колкото е индивидуален и пръстовият Ви отпечатък.

Ето защо често се получава така, че пациенти с еднакви диагнози при еднакво лечение реагират съвсем различно на него – някои се повлияват добре, други зле, трети изобщо не се повлияват, при четвърти – ефективността е малка, а страничните ефекти – силно изразени.

Установено е, че определена група ензими в черния дроб, наречени цитохром P450, отговарят за преработването на близо 80% от лекарствата, използвани в медицината. Специфичните генетични характеристики – генетични варианти, свързани с тези ензими, могат да доведат до изменени процеси на абсорбция, дистрибуция и елиминация на различните медикаменти. Това има значително отражение върху Вашето лечение.

Фармакогенетичният анализ е начинът да разберете как Вашият организъм преработва определени медикаменти, за да може в лечението Ви да постигне търсената ефективност с минимални токсични ефекти.

Защо да изберете ДНК паспорт:

 • Тест, който се прави веднъж, но Ви е от помощ за цял живот;
 • Вземането на проба е много лесно – прави се натривка от вътрешната страна на бузата (букална лигавица);
 • Време за анализ – 5 до 7 работни дни.
 • Съдържа информация, която е от съществена важност при избор на терапия и доза, може да намали процеса проба-грешка в лечението, да Ви спести токсични ефекти и дори да бъде животоспасяваща;
 • Подробен резултат, обобщен в нагледен вид за интуитивно и бързо ориентиране;
 • Точни и кратки разяснения относно медикаменти, които да бъдат избягвани и такива, които да бъдат използвани с повишено внимание;
 • Ясни терапевтични насоки на база на конкретните генетични характеристики относно дозировки на лекарства;
 • Анализът се извършва в лабораторията намедицинския център към един от най-големите и престижни центрове на висшето медицинско образование и научноизследователската дейност в тази област в света – Ротердамския университет Erasmus MC, Холандия.
 • Специфичност и чувствителност на анализа > 99%.
 • Информационна карта – с обобщение на резултата за максимално удобство на лекаря;
 • Съдействие за Вашия лекар от екипа на НМ Дженомикс в случай на нужда от допълнителни разяснения по теста.
 • Цена 1 200 лв. с всички включени разходи.

Готови ли сте да си позволите риска от силно изразени странични ефекти или липса на ефикасност, ако можете да го избегнете?

Всеки пациент има уникална генетика, затова отговорът на всеки организъм към лекарствена терапия може да е различен и дори да е живото-застрашаващ.

 • Нежеланите лекарствени събития причиняват повече от 106 000 смъртни случаи годишно в САЩ, което ги прави четвъртата причина за смърт в страната;
 • Нежеланите лекарствени събития причиняват повече от 2,2 милиона случая годишно на сериозни нежелани събития при хоспитализирани пациенти;
 • Проучвания показват, че рискът от нежелани лекарствени събития е с 33% по висок при хора на възраст от 50 до 59 години, отколкото във възрастовата група 40-49 годишни;
 • В САЩ 28% от всички посещения на Бърза помощ са за случаи на пациенти с нежелани лекарствени реакции;

Зад тази статистика стоят хора. Готови ли сте и Вие да станете част от нея?

ГРУПИ МЕДИКАМЕНТИ

 • Бета блокери;
 • Статини;
 • Болкоуспокояващи;
 • Антиракови медикаменти (напр. Тамоксифен);
 • Антикоагуланти;
 • Антидепресанти;
 • Антипсихотици;
 • Лекарства за диабет;
 • Ревматоидни медикаменти;
 • Противоинфекциозни медикаменти (бактериални, гъбични, вирусни)
 • Имунорегулатори и имуносупресанти
 • Бензодиазепини и други неврологични медикаменти

Списък на всички медикаменти:

Онкологични заболявания

Tamoxifen (Nolvadex®,Soltamox®)

Methotrexate (Trexall®)

Anastrozole (Arimidex®)

Exemestane (Aromasin®)

Letrozole (Femara®)

Erdafitinib (Balversa®)

Gefitinib (Iressa®)

Azilsartan (Edarbi®, Edarbyclor®)

Candesartan (Atacand®)

Eprosartan (Teveten®)

Irbesartan (Avapro®)

Losartan (Cozaar®, Hyzaar®)

Olmesartan (Benicar®)

Telmisartan (Micardis®)

Valsartan (Diovan®, Entresto®)

Ranolazine (Ranexa®)

Flecainide (Tambocor®)

Mexiletine (Mexitil®)

Propafenone (Rythmol®)

Apixaban (Eliquis®)

Betrixaban (Bevyxxa®)

Dabigatran Etexilate (Pradaxa®)

Edoxaban (Savaysa®)

Fondaparinux (Arixtra®)

Rivaroxaban (Xarelto®)

Warfarin (Coumadin®)

Сърдечно-съдови заболявания

Prasugrel (Effient®)

Ticagrelor (Brilinta®)

Vorapaxar (Zontivity®)

Clopidogrel (Plavix®)

Atenolol (Tenormin®)

Bisoprolol (Zebeta®)

Carvedilol (Coreg®)

Labetalol (Normodyne®, Trandate®)

Metoprolol (Lopressor®)

Nebivolol (Bystolic®)

Propranolol (Inderal®)

Timolol (Timoptic®)

Torsemide (Demadex®)

Atorvastatin (Lipitor®)

Fluvastatin (Lescol®)

Lovastatin (Mevacor®, Altoprev®, Advicor®)

Pitavastatin (Livalo®)

Pravastatin (Pravachol®)

Rosuvastatin (Crestor®)

Simvastatin (Zocor®)

Диабет

Nateglinide (Starlix®)

Repaglinide (Prandin®, Prandimet®)

Chlorpropamide (Diabinese®)

Glimepiride (Amaryl®)

Glipizide (Glucotrol®)

Glyburide (Micronase®)

Tolbutamide (Orinase®)

Стомашно-чревен тракт

Aprepitant (Emend-oral®)

Dolasetron (Anzemet®)

Dronabinol (Marinol®)

Fosaprepitant (Emend-i.v®)

Fosnetupitant-Palonosetron (Akynzeo-i.v®)

Granisetron (Sancuso®, Sustol®)

Metoclopramide (Reglan®)

Netupitant-Palonosetron (Akynzeooral®)

Ondansetron (Zofran®, Zuplenz®)

Palonosetron (Aloxi®)

Rolapitant (Varubi®)

Dexlansoprazole (Dexilant®, Kapidex®)

Esomeprazole (Nexium®)

Lansoprazole (Prevacid®)

Omeprazole (Prilosec®)

Pantoprazole (Protonix®)

Rabeprazole (Aciphex®)

Болест на Гоше

Eliglustat (Cerdelga®)

Imiglucerase (Cerezyme®)

Miglustat (Zavesca®)

Taliglucerase alfa (Elelyso®)

Velaglucerase alfa (Vpriv®)

Инфекции

Amphotericin B (AmBisome®, Abelcet®)

Anidulafungin (Eraxis®)

Caspofungin (Cancidas®)

Fluconazole (Diflucan®)

Isavuconazonium (Cresemba®)

Itraconazole (Sporanox®)

Micafungin (Mycamine®)

Posaconazole (Noxafil®)

Voriconazole (Vfend®)

Anti-HIV Agents Dolutegravir (Tivicay®, Triumeq®)

Raltegravir (Isentress®, Dutrebis®)

Antimalarials Proguanil (Malarone®)

Болка

Milnacipran (Savella®)

Cyclobenzaprine (Flexeril®,Amrix®)

Metaxalone (Skelaxin®)

Methocarbamol (Robaxin®)

Carisoprodol (Soma®)

Tizanidine (Zanaflex®)

Celecoxib (Celebrex®)

Diclofenac (Voltaren®)

Flurbiprofen (Ansaid®)

Ibuprofen (Advil®, Motrin®)

Indomethacin (Indocin®)

Ketoprofen (Orudis®)

Ketorolac (Toradol®)

Meloxicam (Mobic®)

Nabumetone (Relafen®)

Naproxen (Aleve®)

Piroxicam (Feldene®)

Sulindac (Clinoril®)

Alfentanil (Alfenta®)

Benzhydrocodone (Apadaz®)

Buprenorphine (Butrans®,Buprenex®)

Codeine (Codeine; Fioricet® с Codeine)

Dihydrocodeine (Synalgos-DC®)

Fentanyl (Actiq®)

Hydrocodone (Vicodin®)

Hydromorphone (Dilaudid®, Exalgo®)

Levorphanol (Levo Dromoran®)

Meperidine (Demerol®)

Oxycodone (Percocet®, Oxycontin®)

Oxymorphone (Opana®,Numorphan®)

Sufentanil (Sufenta®)

Tapentadol (Nucynta®)

Tramadol (Ultram®)

Morphine (MS Contin®)

Lofexidine (Lucemyra®)

Amphetamine (Adderall®, Evekeo®)

Clonidine (Kapvay®)

Dexmethylphenidate (Focalin®)

Dextroamphetamine (Dexedrine®)

Guanfacine (Intuniv®)

Lisdexamfetamine (Vyvanse®)

Methylphenidate (Ritalin®, Aptensio XR®, Concerta®, Metadate ER®, Quillivant ER®)

Atomoxetine (Strattera®)

Brivaracetam (Briviact®)

Cannabidiol (Epidiolex®)

Carbamazepine (Tegretol®, Carbatrol®, Epitol®)

Eslicarbazepine (Aptiom®)

Ethosuximide (Zarontin®)

Ezogabine (Potiga®)

Felbamate (Felbatol®)

Fosphenytoin (Cerebyx®)

Gabapentin (Neurontin®)

Lacosamide (Vimpat®)

Lamotrigine (Lamictal®)

Levetiracetam (Keppra®)

Oxcarbazepine (Trileptal®, Oxtellar XR®)

Perampanel (Fycompa®)

Phenobarbital (Luminal®)

Phenytoin (Dilantin®)

Pregabalin (Lyrica®)

Primidone (Mysoline®)

Rufinamide (Banzel®)

Stiripentol (Diacomit®)

Tiagabine (Gabitril®)

Topiramate (Topamax®)

Valproic Acid (Depakote®, Depakene®)

Vigabatrin (Sabril®)

Zonisamide (Zonegran®)

Donepezil (Aricept®)

Galantamine (Razadyne®)

Memantine (Namenda®)

Психиатрия и неврология

Amoxapine (Amoxapine®)

Desipramine (Norpramin®)

Desvenlafaxine (Pristiq®)

Duloxetine (Cymbalta®)

Fluoxetine (Prozac®, Sarafem®)

Fluvoxamine (Luvox®)

Levomilnacipran (Fetzima®)

Maprotiline (Ludiomil®)

Mirtazapine (Remeron®)

Nefazodone (Serzone®)

Nortriptyline (Pamelor®)

Paroxetine (Paxil®, Brisdelle®)

Protriptyline (Vivactil®)

Aripiprazole (Abilify®, Aristada®)

Asenapine (Saphris®)

Brexpiprazole (Rexulti®)

Cariprazine (Vraylar®)

Chlorpromazine (Thorazine®)

Cyamemazine (Tercian®)

Flupenthixol (Depixol®, Fluanxol®)

Fluphenazine (Prolixin®)

Haloperidol (Haldol®)

Iloperidone (Fanapt®)

Loxapine (Loxitane®, Adasuve®)

Lurasidone (Latuda®)

Paliperidone (Invega®)

Periciazine (Neuleptil®, Zentiva®)

Perphenazine (Trilafon®)

Pimavanserin (Nuplazid®)

Pimozide (Orap®)

Quetiapine (Seroquel®)

Risperidone (Risperdal®)

Thioridazine (Mellaril®)

Thiothixene (Navane®)

Trifluoperazine (Stelazine®)

Ziprasidone (Geodon®)

Zuclopenthixol (Clopixol®)

Clozapine (Clozaril®)

Olanzapine (Zyprexa®)

Alprazolam (Xanax®)

Clobazam (Onfi®)

Clonazepam (Klonopin®)

Diazepam (Valium®)

Deutetrabenazine (Austedo®)

Dextromethorphan / Quinidine (Nuedexta®)

Flibanserin (Addyi®)

Valbenazine (Ingrezza®)

Tetrabenazine (Xenazine®)

Trazodone (Oleptro®)

Venlafaxine (Effexor®)

Vilazodone (Viibryd®)

Ревматология

Colchicine (Mitigare®)

Febuxostat (Uloric®)

Lesinurad (Zurampic®)

Apremilast (Otezla®)

Leflunomide (Arava®)

Tofacitinib (Xeljanz®)

Vortioxetine (Trintellix®)

Sertraline (Zoloft®)

Amitriptyline (Elavil®)

Синдром на Сьогрен

Cevimeline (Evoxac®)

Трансплантации

Tacrolimus (Prograf®)

Урология

Dutasteride (Avodart®)

Finasteride (Proscar®)

Alfuzosin (UroXatral®)

Doxazosin (Cardura®)

Silodosin (Rapaflo®)

Tamsulosin (Flomax®)

Terazosin (Hytrin®)

Darifenacin (Enablex®)

Fesoterodine (Toviaz®)

Mirabegron (Myrbetriq®)

Oxybutynin (Ditropan®)

Solifenacin (Vesicare®)

Tolterodine (Detrol®)

Trospium (Sanctura®)

Avanafil (Stendra®)

Sildenafil (Viagra®)

Tadalafil (Cialis®)

Vardenafil (Levitra®)

Кумариновите антикоагулантиили орални антикоагуланти (например варфарин) са група лекарства, които понижават риска от образуване на тромбози, при пациенти с риск от сърдечно съдови инциденти при предсърдно трептене (вид сърдечна аритмия), след подмяна на сърдечни клапи, както и при история на сърдечно съдови заболявания.

Особеното при тях е, че иматтесен терапевтичен индекс(разликата между максималната терапевтична и минималната токсична доза е малка, което повишава риска от развитие на предозиране и токсични прояви).  Това означава, че уцелването на точната доза е особено трудно – от една страна дозата трябва да е достатъчно висока, за да е ефективна, от друга страна трябва да се внимава, за да не се стигне до предозиране и прекомерен риск от понякога живото-застрашаващо кървене.

Има пациенти, при които е необходима терапия с тези медикаменти в продължение на години или дори за цял живот. Поради опасността от предозиране и странични ефекти обаче е нужно непрестанно наблюдение и адаптиране на дозата. Опасностите, свързани с трудностите да се уцели правилната доза, могат да бъдат намалени с информацията от ДНК паспорта.

Съществуват много други лекарства и състояния, изискващи  продължителен прием в продължение месеци или години – например антидепресанти, медикаменти за овладяване на болки и др.

Вашият ДНК паспорт е инструмент в ръцете на лекуващия лекар, който да го насочи към това кои медикаменти да избягва, кои лекарства са по-малко рискови за Вас и дали по-висока или по-ниска доза ще е по-подходяща конкретно за Вас, на база на информация за Вашия метаболизъм.

Персонализираната терапия е с по-добър шанс за ефективност

Все повече в медицината се говори за персонализирания подход в лечението на пациентите. Генетичните тестове са главно средство за прецизиране на лечението. В малко по-далечно бъдеще анализ на целия човешки геном по всяка вероятност ще бъде част от здравното Ви досие. Дори в днешни дни анализът на целия човешки геном е вече много по-достъпен, но все още тази информация е по-скъпа и трудна за интерпретация с редица ограничения и въпросителни, тъй като добре изучени са едва 2% от него и реално полезната информация, която подлежи на клинична интерпретация, е конкретна и тясно насочена. В генетиката изследване на повече гени не означава повече ползи, а може да значи дори и обратното – изследване на много недобре изучени гени може да доведе до получаване на неясна, противоречива, неприложима или не подлежаща на интерпретация информация.

ДНК паспортът е разработен само и единствено въз основа на солидна база от клинична и научна литература от специалистите на медицинския център към Университета Еразмус в Ротердам. В класация на Times Higher Education, този университетски медицински център е класиран като медицинска институция номер 1 в Европа. Анализът включва само генетични варианти, които са добре изучени и информация, която е от конкретна полза в клиничната практика на лекарите.

Вашият ДНК паспорт е ценна възможност да получавате най-адекватното лечение, което да е максимално ефективно и щадящо,  като намалявате процеса проба-грешка в избора на терапия и доза.  Вашият ДНК паспорт се прави веднъж, а Ви служи като справка и инструмент за информиран избор на лекарите за цял живот.

Изберете правилните лекарства в правилните дози конкретно за Вас! Направете своя ДНК паспорт сега!

За повече информация, моля свържете се с нашите консултанти – тел. 0882 406 205; 0885 443 975