Дезоксирибонуклеинова киселина – молекулата, която носи наследствената информация за всеки отделен индивид.