Индивид, който носи вариант на даден ген, но поради генетични взаимодействия този ген не е външно изразен. Носителят предава този вариант на гена на следващото поколение, където той може да се прояви в зависимост от наличието му при другия родител.