Тъканна формация от изменени клетки с патологично бърз метаболизъм и неконтролируемо делене и нарастване.