MAMMAPRINT

MAMMAPRINT
MAMMAPRINT2018-11-12T16:04:53+00:00

Ще рецидивира ли ракът на гърдата? Необходима ли е химиотерапията,  ще е полезна ли конкретно в моя случай? Мога ли да не провеждам химиотерапия, без страх, че това е грешно решение? Мога ли да си спестя токсичността и страничните ефекти на химиотерапията?

На тези въпроси може да отговори тестът MammaPrint

Какво представлява тестът?

MammaPrint е прогностичен тест за пациентки с рак на гърдата в ранен стадий, който оценява риска от метастазиране на тумора в други части на тялото. Резултатът, който получавате е „нисък риск“ или „висок риск“. 

При теста MammaPrint се анализира проба от тумора, за да се провери експресията на 70 гена, свързани с вероятността от рецидив при рак на гърдата. Профилът на експресията се анализира чрез специфичен алгоритъм за определяне на риска за развитие на метастази в периода от първите 5 г. след поставяне на диагноза. Тестът категорично класифицира пациентката като имаща нисък или висок риск от рецидив на рак на гърдата. Този ясен резултат помага на лекарите и на пациентите да направят уверено информиран избор в лечението за справяне с болестта. Пациентките, чийто резултат е „нисък риск“ имат много малка вероятност да развият метастази и при тях би могла да бъде спестена адювантната химиотерапия. Тази терапия се нарича още профилактична и се провежда след направена операция с цел намаляване на риска от рецидив на заболяването.

За кого е подходящ MammaPrint?

MammaPrint е подходящ за пациентки с ранен стадий рак на гърдата (I и II) и определени клинични характеристики. 

Критериите за приложение на изследването MammaPrint, базирани на данни от проучването MINDACT са:

  • Жени на възраст между 18 и 70 години;
  • Естроген рецептор (ЕR) положителен или Естроген рецептор (ЕR) отрицателен тумор;
  • HER2 отрицателен или HER2 положителен тумор;
  • Размер на тумора, по-малък от 5 см.

Според Американското дружество по клинична онкология (American Society for Clinical Oncology, ASCO) тестът MammaPrint може да се използва при вземането на решение за прилагане на системна адювантна (профилактична, следоперативна) химиотерапия при жени, които се характеризират с висок клиничен риск от рецидиви* и с тумор, който е:

  • Естроген рецептор (ЕR) положителен или прогестерон (PR) рецептор положителен 
  • HER2 отрицателен
  • Не засяга лимфни възли / Засяга 1-3 лимфни възли**

Обхватът на приложение на MammaPrint е най-широк в сравнение с други сходни мултигенни тестове.

* Клиничният риск се оценява чрез система, която разглежда следните показатели: възраст на пациента, съпътстващи заболявания, рецепторен статус, степен на диференциация, размер на тумора и ангажираност на лимфни възли. 

** За пациенти със засегнати лимфни възли ползата от химиотерапия не може да бъде изключена напълно, особено за тези със засегнат повече от един възел.

Надежден ли е тестът?

Тестът MammaPrint е част от стандартната грижа за контрол и лечение на рак на гърдата в ранен стадий и има значително покритие от здравните осигуровки в САЩ.

MammaPrint е единственият геномен тест, достъпен на пазара, който има най-високото медицинско ниво 1А на доказателственост за оценка на ползата от химиотерапия при рак на гърдата в ранен стадий. Валидирането на теста е осъществено чрез мащабни клинични проучвания  MINDACT, STO-3, като има и нови, които текат в момента – ISPY-2, FLEX Registry. 

MammaPrint притежава разрешително от Американската агенция по лекарствата и храните (FDA 510(k) clearance) за оценка на риска при жени с рак на гърдата от всички възрасти. Тестът също така има СЕ маркировка, която е знак за съответствие със стандартите за опазване на здравето, безопасността и околната среда за продукти, продавани в рамките на Европейското икономическо пространство.

В световен мащаб над 75 000 жени са избрали MammaPrint, за да получат повече яснота относно риска си от рецидив на рак на гърдата

Проучването MINDACT

Проучването MINDACT (Microarray In Node negative and 1-3 positive lymph node Disease may Avoid Chemotherapy) е оценено с най-високото медицинско ниво 1А на доказателственост за ползване на теста MammaPrint при жени с ранен стадий на рак на гърдата. То е мулти-центрово, рандомизирано проспективно проучване от фаза III, включващо 6 693 пациентки от 112 здравни заведения в 9 европейски страни. Целта на проведеното проучване е да предостави данни и доказателства за клиничната полза от приложението на MammaPrint, заедно със стандартните клинично-патологични прогностични критерии, при подбора на пациентки за адювантна химиотерапия при рак на гърдата.

Сред основните констатации на проучването MINDACT е, че 46% от пациентките,  които според стандартните клинично-патологични фактори биха били идентифицирани като имащи висок риск от рецидив и биха били насочени за адювантна химиотерапия, на база на теста са преквалифицирани като имащи “нисък риск“. При тези пациенти на база на резултата може да се вземе решение да не се провежда адювантна химиотерапия. . 

МammaPrint е в състояние да промени обичайната клинична практика, като предостави критично важна прогностична информация за оценката на риска от метастази и да спести на стотици хиляди жени годишно ненужна токсичност и странични ефекти от химиотерапия. Не на последно място това спестяване има и финансово изражение. 

Наистина ли ми е необходим този тест?

В случай че не направите теста, Вашият онколог ще направи оценка на риска от рецидив само на база клинични и патологични фактори като възраст, размер на тумора, стадий на развитие, засегнати лимфни възли, статус на хормоналните рецептори и HER 2 статус. Специфичната информация от теста MammaPrint позволява да се вземат предвид индивидуалния експресионен профил конкретно на Вашия тумор, за да се вземе по-добре информирано решение по отношение на лечебния Ви план. Ако Вашият случай бъде оценен във високо рисковата група по стандартните клинични критерии,  вероятността да  бъдете прекатегоризирана в групата с нисък риск според Mammaprint  е 46%. Вследствие на това може да Ви бъде спестена адювантната химиотерапия. 

Какви са обичайните странични ефекти от химиотерапията при рак на гърдата, които тестът MammaPrint би могъл да ми спести?

Страничните ефекти от химиотерапията са свързани с това, че лекарствата, които се използват за унищожаване на злокачествените клетки, са токсични и за здрави клетки – на кръвта, на лигавицата на храносмилателния тракт, на космения фоликул и други. Химиотерапията може дори да доведе до стерилитет при жени в репродуктивна възраст. 

Страничните ефекти от някои химиотерапевтични медикаменти могат да включват гадене, окапване на косата, хронична умора, болка, скованост или изтръпвания в крайниците, затруднено ходене, промени в кожата и ноктите, диария, запек, болка в устната кухина, мускулни и ставни болки, възпаление на пикочния мехур, увреждане на сърцето, костния мозък и др.  

MammaPrint ли е най-добрият тест за определяне на риска от развитие на метастази при рак на гърдата в ранен стадий?

  • MammaPrint е единственият тест от класа си, който има най-високото медицинско ниво 1А на доказателственост;
  • При MammaPrint резултатът е или „нисък риск“, или „висок риск“, без неясни междинни резултати;
  • Панелът на MammaPrint включва най-много гени – 70, в сравнение с аналогичните тестове. 

За повече информация, моля свържете се с наш консултант, тел: 0882 406 205

За да Ви предложи по-добро изживяване, този уебсайт използва бисквитки. Научете повече Разбрах