Погрижете се за здравето си, както никога досега!

Направете персонализиран план за здравето си според Вашата уникална ДНК с генетичния тест Грижовно ДНК (MindfulDNA) – тест за генетична предразположеност към шест групи заболявания плюс холистични мерки за тяхната превенция.

Вашите гени – функционалните участъци от ДНК – отговарят за отличителните характеристики на Вашия организъм. Те са като една мини вселена, която носите и която управлява различни аспекти от Вашето здраве. Гените определят уникалните характеристики на всеки един човек. Различията в гените между отделните хора се наричат генетични варианти. Точно тези генетични варианти и комбинациите от тях правят организма на всеки един човек уникален.

Освен всичко друго, тези варианти дават и информация за генетична предразположеност към определени здравни проблеми.

Тестът Грижовно ДНК (MindfulDNA) изследва част от Вашите гени, които са добре изучени от науката. Информацията за тези гени позволява да се направи персонализиран план за здравна профилактика.

Грижовно ДНК (MindfulDNA) изследва 32 гена, свързани с предразположеност към 6 групи заболявания:

 • Когнитивни умения и мозъчна функция;
 • Кардиометаболитно здраве;
 • Стомашно-чревно здраве и имунитет;
 • Стрес и емоционално здраве;
 • Възпалителни процеси;
 • Сън.

Подбраните 32 ключови гена са само такива, за които съществува огромна база данни от клинична и научна литература, че са свързани с повишени рискове за отключване на определени заболявания.

Тестът Грижовно ДНК (Mindful DNA) Ви дава информация за определени рискове за здравето на база на данни от Вашия личен генетичен профил, а също и полезни насоки как можете да управлявате тези рискове  чрез персонализиран комплекс от превантивни мерки.

Тестът включва генетични варианти, свързани със състояния, за които има достатъчно клинични и научни данни, че подлежат на превенция или повлияване чрез различни методи – прием на хранителни добавки, промени в хранителния режим, промени в двигателния режим, използване на специфични практики и т.н. Резултатът дава също така насоки за препоръчително периодично мониторираневъв времето напред на специфични рискове– например предразположеност към диабет, сърдечно-съдови заболявания, смущения в съня и т.н.

Изберете генетичния тест Грижовно ДНК (MindfulDNA):

 • Научете уникални генетични характеристики на Вашия организъм!
 • Открийте потенциални рискове за здравето си, които са в гените Ви!
 • Разберете как да управлявате тези рискове с комплекс от превантивни мерки – хранителни добавки, хранителен режим, практики, насочени към профилактика и т.н. !
 • Узнайте какви периодични изследвания да провеждате, за да мониторирате риска от отключване на определени заболявания!
 • Изберете своята уникална превенция, както са уникални гените Ви!
 • Прегърнете научния подход за изследване и холистичния подход за превенция!

„Има ли здраве без психично здраве?“

Интервю с един от водещите специалисти психолози в България – Ани Владимирова.  

Още за Грижовно ДНК (Mindful DNA):

 • Взимането на проба за теста е много лесно – взима се натривка от вътрешната страна на бузата;
 • Анализът се извършва в американската лаборатория Genomind, Пенсилвания – CLIA сертифицирана;
 • Получавате персонализиран доклад от 20 стр.;
 • Резултатът на английски излиза в рамките на 15 работни дни след пристигане на пробата в лабораторията в САЩ. Ако желаете впоследствие можете да го получите и преведен.
 • Всеки резултат включва консултация с медицински специалист на Genomind, предназначена за Вашия лекар, която цели да даде конкретни насоки на база на резултата в контекста на Вашата здравна история, клинични данни и характеристики.
 • Цена 1500 лв.която покрива всичко – взимане на проба, транспорт до лабораторията в САЩ, анализ в лабораторията, консултиране на Вашия лекар от научния консултант на НМ Дженомикс, консултация за Вашия лекар от медицински специалист на американската лаборатория Genomind, съдействие на екипа на НМ Дженомикс във връзка с тази консултация.

Тестът  Mindful DNA анализира генетични вариации в 32 гена, свързани с шест области на здравето. Почти всеки от тези гени има важна роля, свързана с повече от едно здравни области.

Mindful DNA с един поглед

По-долу в таблицата можете да научите за значението и ролята на включените в теста гени.

ГЕН И ПРОТЕИН Значение и роля
ABCA7 и
АТФ – свързващ касетен белтък
Вариантите в ABCA7 са свързани с нарушени липиден транспорт и изчистване от бета амлоиди, което повишава риска от когнитивен спад и поява на Алцхаймер в напреднала възраст.
ACE
ангиотензин I превръщащ ензим
Варианти в този ген предизвикват повишена експресия на АСЕ и са свързани с повишен риск от хипертония, метаболитен синдром и инсулт.
AKT1 AKT и серин/треонин
киназа 1
Проучвания демонстрират силна корелация между психични разстройства и употребата на канабис при пациенти с полиморфизъм в AKT1, който засяга допаминовото сигнализиране.
ANK3 и
анкирин G
ANK3 кодира анкирин G протеин, който се свързва с няколко йонни канала, за да сглоби и стабилизира волтаж-зависими натриеви канали в невронните мембрани. Изменения в този протеин могат да нарушат невронното възбуждане и да влияят на настроението, вниманието или работната памет.
APOE
аполипопротеин E
Има сериозни доказателства, които обвързват варианти в този ген със значителен риск от отключване на болест на Алцхаймер в късна възраст и атеросклероза с възможна връзка с възпалителна етиология.
BDNF и мозъчен невротрофичен фактор Намаленото разграждане на белтъчния домен ProBDNF в резултат на генетична вариация е свързано с нарушена работна памет, нестабилност на настроението, нарушен отговор към стрес и намалена невропластичност след мозъчна травма.
BNP
B-тип натриуретичен пептид
Вариантите на BNP и NT-proBNP нарушават системните хемодинамични и метаболитни функции, повишавайки риска от хипертония, диабет тип 2 и смъртност като цяло.
CACNA1C Cav1.2 и волтаж-зависимият L-тип калциев канал
1C подединица
Генетични варианти в CACNA1C се свързват с депресия, шизофрения, разстройства от аутистичния спектър и промени в мозъчната функция и структура.
CD33
свързващ се със сиалова киселина lg (имуноглобулин)-подобен лектин 3
CD33 модулира възпалителни процеси, свързани с моноцити. Увеличената клетъчна експресия на CD33 понижава регулацията на миелоидното и глиалното пречистване на бета амилоиди и повишава риска от развитие на болест на Алцхаймер в напреднала възраст.
CHRNA5/A3 холинергичен рецептор, никотинови, алфа 5, алфа 3, бета 5 субединици Някои варианти в този генен клъстер променят чувствителността към никотин и са силно свързани с никотинова зависимост и затруднения при спиране на тютюнопушенето.
CLOCK циркаден регулатор Нарушената регулация на циркадния ритъм поради изменения в CLOCK експресията, може да се свърже с повишен риск от метаболитен синдром, вероятно поради нарушен режим на съня, настроение и апетит.
COMT
катехол-O-метилтрансфераза
Понижената COMT активност води до повишен допаминергичен тонус във фронталния кортекс. Това е свързано с повишен когнитивен контрол, но също и тревожност, както и запазване на когнитивната функция. Обратно, повишената активност на СОМТ води до намален допаминергичен тонус и може да бъде свързана с по-слаба работна памет и концентрация.
CRHR1
хормонен рецептор, освобождаващ кортикотропин
Нарушената регулация на CRH се свързва с изменен кортизолов отговор, нарушена работна памет и повишен риск от развиване на психични разстройства след тежка травма.
CRP
C-реактивен протеин
Полиморфизми, свързани с повишен серумен CRP, реакции с остра фаза на възпаления и увреждания на тъканите, са значителен рисков фактор за сърдечно заболяване.
FKBP5
FK506-свързващ протеин 5
Полиморфизмите на FKBP5 са свързани с променени нива на кортизол в контекста на стрес, нарушена работна памет, когнитивен спад и повишен риск от отключване на психични разстройства след тежка травма.
FTO
алфа кетоглутарат зависима диоксигеназа
Вариантите в FTO са свързани с метаболитен синдром, който включва затлъстяване, повишени инсулин и глюкоза на гладно и повишени серумни липиди.
FUT 2
фукозилтрансфераза 2
Намалената активност на FUT2 може да улесни пролиферацията на вредната флора и да повиши риска от някои възпалителни състояния на гастроинтестиналния тракт.
HDAC9
хистон деацетилаза 9
Свръх-експресията на HDAC9 е свързана с повишена дебелина на интимата на сънната артерия и наличие на плака, което води до повишен риск от инсулт.
HLA-DQ2.2/4/2.5/8 хаплотип за риск от целиакия Голям брой доказателствата идентифицират тази комбинация от варианти или хаплотип, като рисков фактор за развитие на целиакия.
HLD-BQB1
човешки левкоцитен антиген, клас 2, DQ b1
Този вариант може да увеличи риска от автоимунна патология, свързана с нарколепсия и множествена склероза.
IL6
интерлевкин-6
Полиморфизмите в този ген влияят значително на експресията на IL6 и са свързани с повишен риск от развитие на възпалителни състояния.
LRP1
нископлтътностен липопротеинов рецептор 1
Този протеин регулира метаболизма на глюкозата в мозъка, сигнализирането на NMDA (глутаматните) рецептори и може да играе роля в съдовата хомеостаза. Генетичните вариации са свързани с риск от мигрена.
LRRK2
богата на левцинови повтори киназа 2
Мутациите в LRRK2 влошават невронната смърт, предизвикана от оксидативен стрес. Този вариант е свързан с повишен риск от наследствена или спорадична болест на Паркинсон.
MC4R
меланокортин 4 рецептор
Измененото сигнализиране на MCR4 води до нарушаване на регулирането на ситостта и метаболизма с придружен риск от метаболитен синдром.
MEIS1
мейс хомеобокс 1
Загубата на експресията на MEIS1 показва силна връзка със синдрома на неспокойните крака (RLS), което може да се дължи на ролята му в метаболизма и транспорта на желязо.
miR-181
некодираща иРНК (информационна РНК)
Доказано е, че miR-181 влияе върху развитието на невроните и противовъзпалителното сигнализиране чрез IL10. Изменения в експресията на miR-181 влияят на устойчивостта на стрес от околната среда и като цяло на положителните емоции.
MTHFR 5,10-метилентетрахидрофолат редуктаза Варианти, които намаляват ензимната активност, водят до повишени нива на хомоцистеин, както и до повишен риск от множество патологии, включително депресия и нестабилност на настроението.
OXTR
окситоцинов рецептор
Полиморфизмите в него са свързани с повишени показатели на стрес и по-слабо про-социално поведение. Тези варианти също се отразяват на устойчивостта на социалната враждебност (негативен социален натиск или малтретиране в детска възраст).
PCSK9
пропротеин конвертаза субтилизин/кексин тип 9
Този ензим е свързан с обработката на липопротеините с ниска плътност. Нарушенията в този процес са свързани с повишен риск от дислипидемия и инфаркт на миокарда.
PPARG
пероксизом пролифератор-активиран рецептор гама
Варианти в този ген могат да променят окислението на мастните киселини и е свързано с повишен риск от дислипидемия, затлъстяване и диабет тип 2.
SMARCA4
каталитична субединица на SWI/SNF хроматин ремоделиращия комплекс
Измененията в SMARCA4 влияят върху експресията на близките гени, кодиращи липидните рецептори и е доказано, че увеличават риска от хиперлипидемия, атеросклероза и инфаркт на миокарда.
TREM2
отключващ рецептор, експресиран върху моноцити 2
Варианти на този ген са свързани с 3-5-кратно повишен риск от болест на Алцхаймер поради намалено пречистване на остатъци от неврони.

За повече информация и въпроси – 0885 443 975

Какви възможности за подобряване на здравето може да включва Вашият доклад, в зависимост от индивидуалния Ви резултат за установени рискове при Вас:

 • Придържане към средиземноморска диета;
 • Следване на хранителен план DASH– диета при високо кръвно налягане;
 • Прием на добавки с витамин D;
 • Прием на мелатонин;
 • Прием на каротеноиди;
 • Прием на DHA киселина;
 • Прием на фосфатидилсерин;
 • Прием на магнезий;
 • Прием на Омега 3 мастни киселини;
 • Прием на коензим Q10;
 • Прием на берберин;
 • Прием на пребиотици и пробиотици или храна, богата на Bifidobacteriumи Lactobacillus, намиращи се в йогурта с жива закваска и ферментиралите зеленчуци (кимчи, кисело зеле и други);
 • Прием на добавки с палмитоилетаноламид PEA;
 • Прием на добавки с L-метилфолат;
 • Прием на добвки с ашваганда;
 • Прием на агмантин;
 • Прием на астаксантин;
 • Прием на куркумин;
 • Прием на жълт кантарион;
 • Прием на кверцетин;
 • Фототерапия;
 • Препоръки за периодичен скрининг за липидни заболявания;
 • Препоръки за проверяване на серумни нива на хомоцистеин;
 • Препоръки за изследване за инсулинова резистентност:
 • И още много други.

За повече информация и въпроси – 0885 443 975

Примерни резултати

Примерен резултат
Примерен резултат
Примерен резултат
Примерен резултат