OncoTRACE- ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОМПАНИЯ OncoDNA

Описание

Това изследване е неинвазивен тест, базиран на течна биопсия, който позволява чувствително персонализирано мониториране на отговора на пациента към лечението. С негова помощ се идентифицират: – рецидиви на тумора, потенциални механизми на резистентност и нови възможности за лечение. 

OncoTRACE™ 

  • Изследва се кръвна проба
  • Анализира се циркулираща туморна ДНК в кръвта
  • Използва се за проследяване на прогресията на тумора и за установяване на резистентност към лечението, веднага щом се появи

Предимства

Служи за дългосрочно проследяване на пациента, необходимо е тъй като метастазите еволюират и променят генотипа си, което поставя големи предизвикателства пред лекарите.  Най-добре е тестът да се прави в средата на терапията и за предпочитане 2 седмици след последното вливане/прием на медикаменти. Следващите тестове зависят от лечението, типа рак и анамнезата на пациента. 

Индикации

Препоръчва се изследването да се прави единствено след вече направено молекулно профилиране чрез OncoStrat&Go или друго сходно изследване, което включва панел от поне 100 гена. 

Ако желаете да направите заявка за изследването или да отправите запитване към нашите любезни консултанти, моля използвайте формата за контакт, или ни се обадете на тел. 02 865 01 06!