България стъпва официално в ерата на геномната медицина с инициативата „Геномът на България“

С перспектива за подобряване на превенцията и персонализирания подход в диагнностиката и терапията на редица заболявания, Медицински университет – София и Медицински университет – Пловдив, в рамките на Научен Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) и мрежата за биобанкиране BBMRI.bg, част от европейската научна инфраструктура за биобанкиране BBMRI-ERIC, обявиха старта на инициативата „ГЕНОМЪТ НА БЪЛГАРИЯ“. Проектът, подкрепен от стремежа за иновации и напредък в науката и медицината, цели създаването на национална база от геномни данни, обхващайки индивиди с различен профил.

В контекста на настъпващата революция в геномиката, където изучаването на генетичните особености предоставя уникални възможности за персонализирана превенция, диагноза, мониторинг и терапия на различни състояния и заболявания, „Геномът на България“ е ключова стъпка в преобразяването на медицинската практика. Проектът е фокусиран върху генетичните маркери, които могат да допринесат за индивидуализираното лечение и профилактика на различни заболявания.

Съвместната инициатива се вписва в успешни глобални усилия като „100,000 Genomes Project“ в Обединеното кралство и „Estonian Genome Project“ в Естония.

Зад „Геномът на България“ стои амбициозната цел да събере геномни данни от български граждани с разнообразен профил, което ще допринесе за по-добро разбиране на генетичните особености на българската популация.

Екипът на проекта призовава за активно участие на хората в инициативи за споделяне на геномни данни. Споделянето на личната генетична информация е ключова за ускоряването на науката и иновациите в областта на здравеопазването. Това сътрудничество ще доведе до по-бързо идентифициране на биомаркери, което, впоследствие, ще улесни разработването на нови подходи за терапия и мониторинг на различни заболявания.

Геномът на България“ стартира със секвениране на първите 1 000 генома, като всеки желаещ може да стане част от този напредничав проект, обещаващ да промени бъдещето на медицината в България. Участието на индивидите в инициативата „Геномът на България“ не само ще подкрепи медицинските изследвания, но и ще създаде възможности за персонализирани превенция и здравеопазване.

Кой и как може да се включи в „Геномът на България“ – вижте ТУК.

Проектът предоставя уникална възможност за промяна в медицинска та грижа, придвижвайки се към по-персонализиран и по-ефективен модел за здравеопазване.