ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ПРОЦЕСЪТ ПРОБА-ГРЕШКА ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ЛЕЧЕНИЕ НА ПСИХИАТРИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ БЕЗКРАЕН?

До неотдавна психиатрите бяха единствените медицински специалисти, които назначаваха терапия само въз основа на  устна консултация, което неизменно обуславяше наличието на (продължителен понякога) процес проба-грешка в назначаването на лечение.

Известно е например, че до 50% от пациентите не реагират добре на първите психиатрични медикаменти, които приемат.

През последното десетилетие, вследствие на бурното развитие на генетиката, вече стана възможно прилагането на „персонализирана медицина“ и в психиатрията. Персонализираната или наричана още „прецизна медицина“ е нов медицински модел, при който се използва специфична информация за пациента (примерно генетични характеристики), която позволява да се приложи индивидуализиран подход при лечението.

Защо е необходимо? Защото всеки организъм е различен и има различни генетични и други характеристики. Такъв фармакогенетичен тест за прецизиране на лечението вече се предлага и в България. Тестът се нарича Genomind Professional PGx (Дженомайнд Профешънъл ПиДжиЕкс) (ex-Genecept Assay) изработка на американската лаборатория Genomind (Дженомайнд).

Какво представлява фармакогенетичният тест Genomind Professional PGx?

Тестът Genomind Professional PGx е инструмент за персонализиране (прецизиране) на Вашата терапия. Той анализира 24 добре изучени гени, за които е известно, че биха могли да взаимодействат и да изменят стандартно очаквания отговор на организма Ви към медикаментите за лечение на психиатрични заболявания. Заради индивидуалните генетични особености на организма се получава така, че един и същи медикамент действа по различен начин на пациенти с едно и също заболяване – например даден антидепресант може да е ефикасен при Ваш познат с диагноза депресия, но не и при Вас. При него може да не се проявяват странични ефекти, а Вие да ги проявите.

С помощта на теста Genomind Professional PGx Вашият психиатър може да разбере още дори преди да сте започнали да приемате даден медикамент, дали с него може да се очакват стандартна ефикасност и странични ефекти в норма.

Първите 14 гена в панела на теста са фармакодинамични и са свързани с ефекта на медикамента върху Вашия организъм, процеси и състояние. В теста са включени и още 10 гени, които са фармакокинетични и имат отношение към метаболизирането на лекарствата в черния Ви дроб. В зависимост от генетичния Ви профил, е възможно например много бързо да метаболизирате даден медикамент, затова той да има недостатъчен период на действие или въобще да не достига терапевтична концентрация и следователно да не постига желания ефект. С тази информация предварително психиатърът Ви ще знае, че е необходимо да повиши дозата му, за да се постигне оптимален резултат. Възможно е и обратното, стандартната доза да се окаже висока конкретно за Вас и съответно тя да бъде адаптирана.

Цялата тази строго индивидуална информация относно взаимодействието между Вашите гени и включените в панела 121 медикамента (97% от лекарствата в психиатричната практика), дава възможност на психиатъра Ви да направи много по-информиран и прецизиран избор при назначаването на лечение и да постигне по-добра ефективност, като спести до голяма степен един потенциално продължителен процес на проба-грешка в избора на терапия.

Медикаментозното лечение на емоционални и психични разстройства е дълъг процес, много често лекарствата се приемат месеци и години наред, затова е добре изборът им да е персонализиран с цел те да са максимално ефективни, щадящи  и оптимално дозирани.

За кои емоционални и психични разстройства е подходящ тестът Genomind Professional PGx (Gen Pro)™?

Тестът е подходящ за широк спектър от разстройства, включително:

 • Депресия;
 • Тревожност;
 • Обсесивно-компулсивно разстройство;
 • Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието (ADHD);
 • Биполярно разстройство; (маниакална депресия)
 • Посттравматично стресово разстройство;
 • Аутизъм;
 • Шизофрения;
 • Хронична болка;
 • Зависимост към психоактивни вещества;

Депресия не е просто да сте тъжни или меланхолични, не е временно състояние на ума или мозъка, тя се отразява на целия Ви организъм, научете повече тук

Как тестът Genomind Professional PGx (Gen Pro)™ помага при избора на лечение за Вас?

 • Тестът Genomind Professional PGx (Gen Pro)™ може да насочи Вашия психиатър към прецизен и персонализиран избор на терапия за Вас, в адаптирани конкретно за Вас дози, на база на Вашия генетичен профил;
 • Резултатът от Genomind Professional PGx (Gen Pro)™ предоставя на Вашия психиатър информация в лесен и интуитивен за разбиране табличен вид за това, дали имате генетични варианти, които изменят нормалния очакван ефект и/или усвояването на различните групи лекарствени вещества.
 • Тестът Genomind Professional PGx (Gen Pro)™ може да помогне на Вашия психиатър да прекрати или избегне процеса проба-грешка до достигане на ефективна терапия конкретно за Вас.
 • Тестът Genomind Professional PGx (Gen Pro)™ може да помогне за намаляване на разходите Ви по лечението, като спести разноските по преминаването Ви през неефективни терапии и такива с висок риск от странични реакции;
 • Тестът Genomind Professional PGx (Gen Pro)™ може да насочи Вашия психиатър  към терапия с най-малък риск от нежелани лекарствени реакции и ефекти върху БМИ и телесното тегло, включително да минимизира риска от злоупотреба и пристрастяване;
 • Тестът Genomind Professional PGx (Gen Pro)™ дава в допълнение информация дали при Вас е препоръчителен прием на някои хранителни добавки и стимуланти с потенциална висока ефективност.

Заради психиатричната стигма много симптоми на психични заболявания като биполярното разтройство остават неразпознати.

За да се установи маниакален епизод на биполярно разстройство, трябва да са налични  3 или повече от следните симптоми… научете повече тук!

За кого е подходящ теста?

Тестът е подходящ за пациенти с широк спектър от емоционални и психични разстройства. Подходящ е както за резистентни пациенти, които дълго време са сменяли терапии без успех, така и за новодиагностицирани пациенти, които искат да намалят процеса проба-грешка в лечението. Подходящ е и за деца, ако им предстои лечение с психиатрични медикаменти.

Включените в панела гени не изчерпват и не обясняват цялото взаимодействие на биологията на Вашия организъм с медикаментите в психиатричната практика, включени са гени, които са добре изучени и за които има достатъчно клинични и научни данни.

Genomind Professional PGx е най-задълбоченият и подробен генетичен тест в сферата на психичното здраве, предоставящ най-актуалната, единствено солидно подкрепена от науката информация, помагаща на психиатрите да се ориентират за връзката между генетичните биомаркери на всеки отделен пациент и ефекта им върху лечението му.

Случва ли Ви се е да чувствате, че стомахът Ви се свива и Ви е трудно да дишате, че сърцето Ви бие учестено…? Научете повече тук!

Gen Pro PGx

1830лева
 • Организиране на процес по вземане на проба в офисите на НМ Дженомикс в страната (София, Пловдив и Варна), в кабинет на медицински специалист на територията на страната или изпращане на комплект за вземане на проба директно до пациента, до посочен от него адрес, на територията на цялата страна.
 • Транспортиране на пробата до американската лаборатория, с лицензирана фирма за превоз на биологичен материал.
 • Анализ в лаборатория Genomind в Пенсилвания, САЩ.
 • Изпращане на получения резултат до посочен мейл адрес на пациента, както и до лекуващия психиатър (при желание от страна на пациента). Провеждане на допълнителна консултация относно интерпретацията на резултата и избора на най-подходящата терапевтична схема и лечение.
 • Консултацията се осъществява между медицински специалист от американската лаборатория Genomind и лекуващия психиатър (по негово/нейно желание), като екипът на НМ Дженомикс поема ангажимент да съдейства при организацията.
 • * Консултацията по резултата е предназначена само за медицински специалисти. Не е предвидено консултиране на пациента (или негови близки), от страна на американската лаборатория Genomind (или от НМ Дженомикс), тъй като интерпретацията на резултата касае високоспециализирана медицинска информация, предназначена за лекар специалист, както и поради съображения да не се допуска/насърчава самолечение.

Колко изчерпателен е тестът?

Тестът дава информация как биологията на Вашия организъм би взаимодействала с повечето от най-често използваните медикаменти в психиатричната практика. В теста са включени 121 медикамента, които представляват 97% от одобрените от FDA (Американската агенция по храните и лекарствата) медикаменти в психиатрията.

В теста са включени всички групи лекарства, тъй като много често е практика да се назначават терапевтични схеми, които включват медикаменти от различни групи лекарства.

Вашият резултат от теста може да покаже например, че има пет антидепресанта, при които може да се очаква стандартен или подобен отговор по отношение на ефикасност, странични ефекти и метаболизиране. Вашият психиатър е този, който ще прецени кой от тях ще е най-подходящ за Вас, дали да се комбинира или не с медикаменти от другите лекарствени групи и дали да се включи или не и хранителна добавка. При избора на лечение, Вашият психиатър взема предвид диагнозата Ви, цялата история на Вашето състояние и лечение към момента, той/тя извършва интерпретацията на резултата и избора на лечение. Тестът е полезен инструмент в ръцете на лекаря, който помага да се персонализира терапията и да се намали процеса проба-грешка до достигане на оптималното лечение.

Наистина ли работи?

Съвременната медицина е медицина, основана на доказателствата. Тя работи със систематични, документирани, статистически значими данни, подлагани на щателен анализ и контрол. Когато се каже, че нещо работи, трябва това да се докаже с данни. Ефикасността на теста Genomind Professional PGx™ е доказана с проучване. Проучването е 3-месечено, натуралистично, несляпо и проспективно. Включва 685 пациенти, които са тествани с Genomind Professional PGx™ между април и октомври 2013г. Проучването показва, че 87% от пациентите, на които е назначена терапия на база на теста, показват клинично измеримо подобрение след 3 месеца лечение. Публикация на резултатите, можете да видите ТУК.

В проучването са включени основно пациенти с депресия и тревожност и може да се предполага, че за тези състояния тестът е най-ефективен. В същото време той покрива и групите медикаменти, прилагани при лечение на биполярно разстройство, шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство и др.

Кои групи медикаменти покрива тестът Genomind Professional PGx?

Тестът покрива всички групи медикаменти, използвани в психиатричната практика за лечение на целия спектър от психични разстройства, а именно:

 • Антидепресанти (Селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин – SSRI; Инхибитори на обратното захващане на серотонин и норадреналин – SNRI; Трициклични антидепресанти (TCAs); МАОИ Моно-Амино-Оксидазни Инхибитори- MAOIs; Атипични антидепресанти).
 • Стабилизатори на настроението/Антиконвулсанти;
 • Антипсихотици (1-во поколение антипсихотици; 2-ро поколение антипсихотици)
 • Анксиолитици;
 • Допаминергични стимуланти;
 • Модулатори на съня;
 • Хранителнна добавка – Л-метилфолат;
 • Болкоуспокояващи медикаменти – (опиоидни и неопиоидни аналгетици)
 • Други (некласифицирани в горните групи).

Дава ли тестът информация по отношение на диагнозата ми?

Тестът не е диагностичен и не е известно за момента да съществува диагностичен генетичен тест в психиатрията с препоръка за приложение в клиничната практика. Тестът е фармакогенетичен, дава информация за това как генетиката на Вашия организъм би взаимодействала с определени лекарства.

Не може да не се отбележи обаче, че учените са установили, че пациенти със сходни генетични варианти споделят сходни диагнози. Например,  в теста Genomind Professional PGx е включен генът MTHFR (Methylenetetrahydrofolate Reductase). Това е ген, свързан с усвояването на фолиевата киселина, която от своя страна е изключително важна за функционирането на цялата централна нервна система – в частност за синтеза на допамин, серотонин и норепинефрин. Установено е, че дори само ако организмът не може да усвоява оптимално фолиевата киселина от храната, това само по себе си е предпоставка за отключване на широк набор от емоционални и ментални разстройства, включително депресия, шизофрения и биполярно разстройство: Връзка 1Връзка 2. Усвояването на фолиевата киселина е свързано с превръщането й в л-метилфолат – активният метаболит на фолиевата киселина. Ако резултатът от теста Genomind Professional PGx покаже, че не усвоявате оптимално фолиевата киселина, Вашият психиатър може да Ви предпише хранителна добавка с Л-метилфолат (активният метаболит на фолиевата киселина, който Вашият организъм не може да синтезира) във високи терапевтични дози, съответстващи на Вашата диагноза и генетични варианти, установени в резултата Ви от теста Genomind Professional PGx.

Често Задавани Въпроси и техните отговори

Не, тестът дава селективна информация за Вашия генетичен профил по рождение, която не се променя във времето, затова тестът се прави веднъж в живота и резултатът от него може да бъде използван както при първоначалното назначаване на терапия на база на резултата, така и впоследствие при необходимост от промени в терапията.

За да си поръчате теста, е необходимо да имате лекуващ психиатър, който е готов да направи интерпретацията на резултата и да Ви назначи терапия на база на него. Не може да поръчате теста без лекар, тъй като реално резултатът е предназначен за него/нея. Ако нямате лекуващ психиатър, можем да Ви насочим към специалисти, които работят активно с теста, като изборът на лекуващ лекар си остава единствено Ваше решение и отговорност.

Взимането на проба е много улеснено – взема се натривка от вътрешната страна на бузата, което можете да извършите самостоятелно. Единствено е необходимо един час преди вземане на пробата да не се храните, да не пушите, да не си миете зъбите, да не пиете кафе, въобще да не приемате през устата нищо, което би замърсило устната кухина, само вода при необходимост. Вземането на проба може да се осъществи в наш офис или в кабинета на лекаря Ви по време на консултация.

Да, възможно е. Тъй като тестът е сравнително нов в България, e възможно Вашият лекар да няма опит с него и това малко или много да го притеснява. Ако случаят е такъв, това не трябва да е пречка, тъй като нашият екип е на разположение за съдействие –  ще изпратим предварителна подробна информация на Вашия лекар за теста,  след като излезе резултата, ще съдействаме при интерпретацията му – лекарят ще може да обсъди резултата първоначално с научния консултант на НМ Дженомикс или друг специалист от екипа.  Освен това на разположение за помощ при интерпретацията са и медицинските специалисти на компанията Genomind, към всеки един резултат е включена онлайн консултация с тях.  Ако Вашият лекар не ползва английски, нашият екип отново е готов да съдейства.

Добре е да имате предвид, че  както във всяка друга професионална сфера, така и в сферата на психиатрията, има специалисти, които са по-отворени към новото и такива, които са по-скептични и на които им трябва повече време, за да въведат иновации в практиката си. Въпреки всичките предимства на теста, ако Вашият лекар не желае да се запознае в дълбочина с него, има негативно мнение,  без да има съществен или дори някакъв опит с теста и не желае да интерпретира резултата за Вас и да го ползва като инструмент при назначаването на терапия за Вас,  можете да се свържете с нас и да Ви насочим към специалисти, които ползват теста интензивно в практиката си и прилагат персонализирана (прецизна) психиатрия.

Персонализираната медицина е бъдещето на медицината и тестове, персонализиращи терапията, ще навлизат все повече и повече в медицинската практика. В САЩ вече над 9000 лекари работят с Genomind Professional PGx (ex-Genecept Assay), като са направени над 200 000 теста.

В България до октомври 2018 бяха направени 300 теста, като пациент номер 300 бе от Варна. Това бе отбелязано и  на пресконференция в МБАЛ Света Марина по случай деня на психичното здраве. Материал по темата може да видите тук: https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7097184

Защо Genomind Professional PGx?

✔ Най-задълбоченият и подробен фармакогенетичен тест в сферата на психичното здраве;
✔ Най-актуалната и единствено солидно подкрепена от науката информация, помагаща на психиатрите да се ориентират за връзката между генетичните биомаркери на всеки отделен пациент и ефекта им върху лечението му.
✔ Резултат за по-малко от седмица;
✔ Тест, валидиран с медицинско проучване, което показва подобрение при 87% от пациентите три месеца след назначаване на терапия на база на резултата от теста.
✔ Лесно вземане на проба – натривка от букална лигавица (вътрешната страна на бузата);
✔ Лаборатория, сертифицирана по стандартите за клинични лабораторни подобрения (CLIA) за изследвания с висока степен на сложност;
✔ Безплатна консултация към всеки тест за лекуващия психиатър с медицински специалист от американската лаборатория Genomind;
✔ Научен консултант от НМ Дженомикс, оказващ съдействие на лекарите при интерпретацията на резултатите.

ИНТЕРЕСНО ОТ GENOMIND PROFESSIONAL PGx

ИНТЕРВЮ С Д-Р ЛЮБКА ИЛИЕВА

ГЛЕДАЙ С БЪЛГАРСКИ СУБТИТРИ

ГЛЕДАЙ С БЪЛГАРСКИ СУБТИТРИ

Ако желаете да направите заявка за изследването или да отправите запитване към нашите любезни консултанти, моля използвайте формата за контакт, или ни се обадете на тел. 0889 346 768