ЗА НАС

Нашата мисия е да даваме възможност на българските пациенти да правят модерни молекулярно-генетични изследвания, извършвани във високо технологични лаборатории в целия свят, на базата на които могат да се вземат персонализирани по-добри решения за здравето. (Вж. Персонализирана медицина).

Какви ползи и предимства дават генетичните изследвания?

В световен мащаб генетиката революционализира традиционната медицина и се интегрира все повече и повече в здравеопазването и клиничната практика. В нашата страна също се правят, макар и в ограничен мащаб, генетични изследвания, но голяма част от тестовете с по-сложна технология и специфичност няма изгледи скоро да се извършват у нас.

Генетичните изследвания имат редица ползи и предимства:

Установяването на някои унаследени генетични мутации (изменения) е свързано с оценка на риска от развиване на определени заболявания. Например, мутации в гените BRCA 1&2 (Genomebreast (Дженомбрест)) говорят за висок риск от отключване и/или рецидив на рак на гърда и яйчници.

Генетичен тест, за чието извършване е необходима единствено кръвна проба, може да спести редица инвазивни процедури. Например с пренатален тест Prenatest (Пренатест) да се открие синдром на Даун или друго генетично заболяване при плода, без да се извършва амниоцентеза или хорионбиопсия. Също така, в случай на установяване на генетично разстройство, може да се направи информиран избор за раждане или прекъсване на бременността на много ранен етап от бременността, още в 10-та гестационна седмица.

С помощта на фармакогенетичен тест може да се намалят прескрипциите проба-грешка. Например при пациентите с емоционални и ментални разстройства, тестът GenPro, който е в помощ на психиатъра, помага да се стигне по-бързо до най-подходящата терапия;

Съществуват разработени редица таргетни (прицелни) терапии, насочени към специфични генетични мутации, особено в онкологията;

С помощта на генетичните изследвания се създават условия за ефективна превенция на много заболявания и намаляване на разходите за лечение (от лечение към здравеопазване буквално).

Сред иновативните тестове, които ние първи въведохме в България, са:

Първият неинвазивен тест за хромозомни аномалии на плода – Prenatest (Пренатест), тестът, на който се довериха най-много български семейства – вече над 3 000.

Първият и единствен тест за мониториране и оценяване на ефекта от химиотерапия на солидни тумори, чрез броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки Maintrac;

Първият неинвазивен пренатален тест за широк спектър генетични аномалии на плода GenePremium (Джийн Премиум);

Имаме над 10 години опит в сферата на персонализираната медицина. Чрез широката си мрежа от партньорски лаборатории в целия свят, можем да Ви осигурим достъп до редица специфични тестове и при редки заболявания.

Свържете се с нас!