Компании

Lifecodexx

LIFECODEXX

LifeCodexx AG е подразделение на GATC Biotech AG, водещата европейска лаборатория за ДНК секвениране. Компанията се фокусира върху клинично доказани молекулярни диагностични тестове, базирани на технологии от ново поколение и най-вече пренатални диагностични тестове.

GATC BIOTECH

GATC Biotech е водещата Европейска лаборатория за ДНК секверниране с повече от 10 000 академични и корпоративни клиенти по целия свят.

Cancercare.bg

Cancercare.bg  е неправителствена организация, която предоставя на болните от рак и тяхното семейство информация, подкрепа и консултации. Те също така насърчават превантивните мерки и навременната информираност. Информацията, която можете да откриете на техния сайт включва, теми за психологическа подкрепа, въведение в различните онкологични заболявания, рискови фактори, превенция, лечение, стадиране на онкологични заболявания и много други.

AMBRY GENETICS

Ambry Genetics е компания, предлагаща „умни“ услуги базирани на висококачествена научна и развойна дейност във високотехнологична среда. От основаването си през 1999 г. компанията разширява спектъра на предлаганите тестове до един от най-всеобхватните в света, като запазва безупречна репутация в научните среди и генетичната индустрия.

LABORATORY DR. PACHMANN

Трансфузионната медицина помага при относително редки здравословни проблеми, свързани с недостиг или излишък на кръвни клетки, както и при проблеми с кръвосъсирването, тромбоза и емболия. Трансфузионният медицински център Bayreuth под ръководството на д-р Улрих Пахман, открит през 1996, осигурява помощ при кръвни трансфузионни проблеми, особено отнасящи се до редки процедури или тестове.

ACIBADEM HOSPITALS GROUP

Acibadem Healthcare Group бележи бързо развитие от своето основаване през 1991 г. и бързо се превръща в една от водещите здравни институции в сферата на частното здравеопазване в Турция. Със своите 17 болници и 13 медицински центъра, Acibadem в партньорство с IHH Healthcare Berhad е втората най-голяма верига от медицински заведения в света. 

MGZ – MEDICAL GENETICS CENTER

MGZ – Medical Genetics Center следва интердисциплинарен подход в грижите за пациентите и предоставя експертни услуги в сферата на човешката генетика както чрез диагностичните изследвания в своята цито- и молекулярно-генетична лаборатория, така и чрез генетичните консултации в своята клиника. Лабораторията на центъра извършва генетични анализи на проби, изпратени от специалисти от целия свят.

OncoDNA

OncoDNA предлага решения, комбиниращи цялостен интегриран подход (геномика, комбинирана с молекулярна патология), за да осигури изчерпателна характеристика на всеки отделен тумор. По този начин подпомага здравните специалисти в сложния процес на избор на най-добрата терапия за всеки пациент. Подобрят се шансовете за оцеляване и се намаляват нежелани ефекти, така че пациентът да може да се наслаждава на по-добро здраве и по-дълъг живот.

OncoDNA понастоящем предлага четири онкологични анализи: OncoDEEP®, OncoSTRAT & GO® и OncoSELECT® (съвместими с ISO15189 и CE-IVD). 

Agendia

Agendia е водеща компания за молекулярна диагностика. Тестовете на компанията могат да помогнат отговорите на най-важните клинични въпроси, свързани с грижите и лечението на пациенти с рак на гърдата. Оценява се индивидуалният риск от рецидив през първите пет години след диагностициране на заболяването и определяне кои пациенти могат безопасно да се откажат от химиотерапия.  MammaPrint е водещ тест за рак на гърдата, свързан с метастазиране на заболяването, който се основава на  резултатите от проучванията.

Genomind

Genomind е компания за персонализирана медицина в областта на психиатрията с награда за иновация в здравеопазването. В нея работят водещи учени, чиято цел е да оптимизират решенията за лечение на пациенти с психични заболявания, като индентифицират специфичните за него генетични маркери. По този начин се установява кои лечения могат да са ефективни,  при кои няма ефект или причиняват нежелани реакции. По този начин се подобрява качеството на човешкия живот.

Здравен информационен център Медикъл Караджъ ООД

Здравен информационен център Медикъл Караджъ ООД има за цел да предостави превантивни и лечебни услуги на високо ниво. Вярват, че личният избор на пациентите ни трябва да се основава на тяхната информираност, подкрепена от компетентните съвети на специалисти в различните медицински области. От влизането на пациентите при тях до диагностицирането им и предприемането на лечение, се полагат грижи, за да се осигури необходимото спокойствие. Всички медицински услуги и решения са свързани с използването на най-иновативни и съвременни технологии ,прилагани в медицината.
Повечето клиники, с които работи Медикъл Караджъ, са изградени по изискванията на JCI /Joint Commission International/ – Система за управление на качеството и безопасността в областта на здравеопазването.