Водещ френски и европейски онкологичен център избира OncoDEEP® като най- цялостно решение с най-висок брой от релевантни онкологични биомаркери за приложение в своите лаборатории. 

OncoDNA е компания, която специализира в геномни и таргетни изследвания в прецизираната медицина за лечение на онкологични и генетични заболявания, в началото на 2024г. анонсира, че ще започне колаборация с европейския водещ онкологичен център Gustave Roussy за прилагането на ДНК онкологичен тест OncoDEEP®. Gustave Roussy е избрал OncoDEEP® като най – добро и пълноценно решение в прилагането на изследвания в клиничните проучвания, както и че ще се използва в изследванията свързани с транслационна медицина. 

OncoDEEP® предоставя цялостно решение за бързо и качествено молекулно онкологично профилиране. OncoDEEP® анализира над 600 гени и други подходящи биомаркери, свързани с ракови заболявания. Центърът Gustave Roussy оценя изследването като най – подходящ, достъпен и лабораторно – валидиран метод. В комбинация с лесноизпълним технологичен процес и включените в анализа биоинформатични методи, OncoDEEP® е удобно, цялостно и икономически изгодно решение към крайния му потребител. 

Изследването OncoDEEP® включва обогатяване и подготовка на библиотеки на биотехнологичната компанията Twist Bioscience, световен биотехнологичен лидер в изработването на най – добрите решения за генететични изследвания. Прилаганият метод на Twist Bioscience е надежно оптимизиран за анализ на соматични генетични варианти и сложни геномни промени. 

OncoDEEP® е част от цялостната платформа OncoKDMTM, която позволява на потребителите да проучат параметрите на контрол и качество при всяка анализирана проба. Приложението на OncoKDMTM осигурява достъп до база данни, включваща над 4 500 000 генетични варианта, 1 150 лекарствени продукта и 7 000 клинични проучвания. Удобните за потребителите софтуерни инструменти улесняват генерирането на клинично значими резултати за пациента. 

Лабораторията по молекулярна патология към Gustave Roussy, в името на д-р Ludovic Lacroix, коментира радостта на екипа от прилагането на изследването OncoDEEP® и използването на платформата OncoKDMTM като най – добро решение за молекулярна характеристика за анализ на туморни кохорти. 

От друга страна, Jean-Pol Detiffe, част от екипа на OncoDNA заявява, че е чест за тях колаборацията с института Gustave Roussy и очакват с нетърпение първите резултати и обратна връзка. 

Цялостното изследване OncoDEEP® е разработено от компанията OncoDNA и е CE- IVD-маркиран тест. 

За OncoDNA 

OncoDNA е компания с богато портфолио за анализ на геномни и таргетни изследвания с насоченост към онкогенетиката. Компанията предлага най – добри решения за клиницисти, изследователи и биофармацевтични компании да анализират молекулярната хетерогенност с цел разработване на персонализирани решения в медицината, включително и при ракови заболявания в късен стадий от развитието им. 

За Gustave Roussy 

Водещ и европейски онкологичен център, Gustave Roussy е институт с мултидисциплинарен опит в работата с онкоболни пациенти. Институтът е част от онкологичния клъстер Paris Saclay, с диагностичен и терапевтичен напредък, който интегрира грижа към пациента и обучение на високо специализирани кадри в медицината. Gustave Roussy съчетава приложението на най – модерните медицински технологии за онколечение, включително и на редки видове ракови заболявания и комплексни тумори, като се зачитат психологическите и социални аспекти от живота на пациента.