Моля представете се и кратка история на вашето заболяване и състоянието в момента.

– Името ми е Донка Николова и през декември 2016 година след биопсия бях диагностицирана с инвазивен дуктален карцином. На следващия месец започнах химиотерапевтично лечение по „Фек“ схема от 6 курса. 2 години по-късно получих рецидив и тогава ми бе направена секторална резекция с повторна биопсия. Тъй като не бяха намерени клетки в активна фаза в биопсичния материал, ми беше препоръчана лъчетерапия и преминах през 30 лъчетерапевтични процедури. Ремисията продължи отново 2 години и през 2022 година получих трети рецидив. На мястото на оперативния цикатрикс образуванието започна да расте. През цялото време на ремисиите съм провеждала 4 годишен медикаментозен курс с хормонална терапия с ароматазен инхибитор. В началото с медикамента Фемара, после с Аромазин по протокол назначен от лекуващия ми онколог, д-р Маринова. За да проследим ефективността на медикаментите и да адаптираме терапията се тествах с най-новото поколение генетичен тест за детекция и преброяване на свободно циркулиращи туморни клетки Майнтрак. Резултатите ми показаха, че имам 80% химиочувствителност към медикамента Набпаклитаксел, докато другите цитокстатици бяха на 50% и затова преминахме на втори курс с Набпаклитаксел с 10 вливания до септември 2023-та година. Тогава отново си направих скенер, който показа че съм в ремисия и продължих с хормонална терапия като бях изследвана за чувствителност към хормона Фулвестрант, който беше завършек на лечението. Оказа се, че там чувствителността е 10% и в момента съм в частична ремисия с последващо изследване, за да се види дали има възможност да се направи течна биопсия, тъй като не е възможно да се направи друга, поради сраствания и хирургичната интервенция е неподходяща. Течната биопсия ще ми даде изключително ценна и точна информация, която ще покаже дали са нужди промени в терапевтичния подход.

Как разбрахте за НМ Дженомикс?

Аз съм педиатър и общо практикуващ лекар и се интересувам от всички най-нови решения в сферата на персонализираната медицина и така стигнах до вас.

Съветите от лабораторията помогнаха ли Ви?

Да, идеални са! Разчитам на тях през цялото време, защото дават ясна и точна картина за избор на следващата стъпка в лечението. За мен е особено важно всичко да е научно обосновано и да е доказано на практика, че избраната терапия е правилна, защото при 10% чувствителност се проявяват страничните ефекти от лекарството, а не положителните. Таргетната терапия е решаваща и аз се доверявам на генетичните изследвания преди всичко!

Как се чувствате в момента?

Чувствам се прекрасно и нямам никакви притеснения, надявам се, че резултатът ще покаже това и ще мога да се радвам на ремисия.

По отношение на проследването какво бихте споделили, така че да е полезно на други хора?

Основното е да има насоченост от лекуващия лекар, не пациентът да търси сам пътя, а да му бъдат посочени пътищата, че има такава възможност, която не се поема от касата, други лекарства са по касата, но без гаранция, че ефектът ще е точно, който търсиме и пациентът да избере. Разговор и насочване от специалист към лабораторията, която е необходима за уточняване на терапия. Затова препоръчвам тестовете на НМ Дженомикс за точност, коректност и достоверност.

Какво бихте казали на други жени с такава диагноза?

Искам да им кажа, че има лечение, независимо от стадия на заболяването. Имайте кураж, аз съм доказателство, че вярата крепи човек и го кара да следва пътя си към излекуване!

Благодарим Ви, пожелаваме всичко да е наред!