Панко Станчев е хранителен специалист в София с над 5 години опит в сферата на нутриционизма и тренировките с тежести: кондиционни, възстановителни и общоукрепващи организма. Използва подход за постигане на желаната форма, базиран на научно потвърдени методики, водещи до постигане на устойчиви резултати за цял живот. Привърженик е на балансираната диета като начин на живот. 

Моите впечатления от „Микробиомен паспорт“

Предоставената информация от теста „Микробиомен паспорт“ е изключително достъпна, добре организирана в различни секции и подсекции и най-важното – е ясно и конкретно написана.

Изследването „Микробиомен паспорт“ e изключително удобно и практично както за обикновения потребител, така и за хранителния специалист/диетолога. От една страна, потребителят лесно и безболезнено получава пълна картина на случващото се в стомаха му, а от друга страна работата на специалиста се улеснява при изготвяне на анализа на данните. 

В края на всеки тест има и персонални препоръки за подобряване състоянието на микробиома, които е препоръчително да бъдат консултирани и с хранителен специалист/диетолог. Тези напътствия ще ви покажат накъде да поемете, за да откриете правилната посока към възстановяването на вашия микробиом и изграждането на една по-силна имунна система. 

 „Микробиомен паспорт“ е единственият подобен тест, който взима под внимание вашата собствена генетична информация, обуславяща микробиома ви. Това позволява да се определят индивидуалните хранителни нужди на всеки организъм, както и да се открие коренът на всеки един проблем в стомаха. Именно „Микробиомен паспорт“ предоставя онази специфична информация, различна при всяка личност, която улеснява изготвянето на хранителен режим за постигане на максимален баланс в червата и подобряване на общото здраве.