Проучване, проведено в Northwestern Medicine (САЩ), докладва че с помощта на изкуствен интелект (ИИ) е възможно да се предотврати провеждането на ненужни курсове химиотерапия при пациенти с рак на гърдата. Данните от изследването са публикувани в Nature Medicine, водещо и реномирано списание, част от портфолиото на Nature, а резултатите показват, че специалистите патолози подобряват анализа на заболяването с помощта на ИИ. 

Към момента определянето на лечението при пациенти с рак на гърдата се основава на инвазивни подходи, като изследване на туморна биопсия. Моделът на ИИ, разработен от екипа на Northwestern, включва и оценка на неракови клетки. Данните акцентират важността на нераковите клетки като показват, че те също имат отношение към прогресията на заболяването. Въз основа на оценката на злокачествени и незлокачествени клетки, ИИ идентифицира високорискови и умерено рискови пациенти с рак на гърдата на, които биха имали висока преживяемост в дългосрочен план. Тази информация, ще позволи на медиците да регулират продължителността или интензитета на химиотерапевтичните курсове. Единствено по рода си, изследването използва ИИ за цялостна оценка на ракови и неракови клетки при инвазивен карцином на гърдата. 

Настоящата практика за определяне на лечението при пациенти с рак на гърдата е непроменена с десетилетия и включва оценка от патолог, който определя морфологията на тъканта. 

Предходни изследвания показват значението на неракови клетки, включително клетки на имунната система и такива имащи отношение към структурата на тъканта, при определяне хода на заболяването. ИИ моделът използва цифрови изображения на клетки, които оценят взаимодействията между раковите и нераковите клетки при рак на гърдата, като това се определя като ключов инструмент, тъй като тези взаимодействия са трудни за визуализиране с човешко око. 

За обучение на ИИ модел, екипа си работи съвместно с Американското онкологично дружество, като се набрат пациенти от 423 окръга в САЩ. Повечето от пациентите са били диагностицирани или лекувани в медицински центрове, което е важно уточнение, тъй като обикновено повечето от онкологичните изследвания са извършвани в академични медицински центрове и представят малка извадка от общата популация. 

Следващата стъпка от разработката е на приложението на ИИ при новодиагностицирани пациенти с рак на гърдата и валидиране на модела в клиничната практика. Предстои и усъвършенстване на ИИ при специфични туморни типове при рак на гърдата, като тройно негативен и HER2 – положителен рак на гърдата, тъй като клетъчните модели при тях могат да се различават.