Ако детето Ви показва признаци на тревожност и емоционална нестабилност, със сигурност първата мисъл, която Ви хрумва, е да запазите час при специалист. И това е правилният подход. Какво обаче се случва, когато в района няма практикуващ детски психиатър?

Какво да направим, за да осигурим на детето навременна грижа?

С подобен проблем се сблъскват много родители не само у нас, но и по целия свят. Когато става въпрос за ментално здраве, много деца остават изолирани. Статистиката в САЩ показва, че около 70% от жилищните райони нямат на територията си подобен специалист. Това автоматично означава, че много родители са принудени да търсят помощ извън районите, където живеят. А това от своя страна често е свързано с допълнителни разходи и пътувания.

Друг тревожен извод от данните за САЩ е, че дори малкото специалисти по детска психиатрия в страната са съсредоточени основно в райони, където доходите на населението са високи. В същото време достъпът на децата от бедните райони до психиатрична помощ е силно ограничен. Или иначе казано – в повечето случаи на практика това се оказва привилегия само на децата от заможни семейства.

Как е в България?

В България ситуацията далеч не е по-различна, макар у нас да няма толкова изчерпателна статистика. На този фон експертите предупреждават, че колкото по-отложена във времето е грижата за менталното здраве на детето, толкова по-трудно ще бъде в бъдеще проблемът да се разреши.

Затова е важно родителите да реагират навреме. Ето какво да направите, за да потърсите навременна помощ:

Разговаряйте с педиатъра на детето

Не се притеснявайте да зачекнете темата за менталното здраве на детето пред неговия лекар, особено когато наблюдавате промени в начина, по който то се държи и/или в емоционалното му състояние. В зависимост от състоянието на детето лекарят би могъл да идентифицира промени с менталното здраве и развитието и да назначи лечение в определени случаи или да насочи семейството към съответните специалисти.

 

Свържете се с училището

 

Училището е важна част от живота на детето, затова следва родителите да са в течение какво се случва там. Някои училища разполагат с психолози, които биха могли да насочат семейството и да подпомогнат в изясняването на причините, довели до ситуацията.

Не забравяйте, че училището може да е източник на стрес за детето, независимо дали се обучава присъствено или дистанционно, каквато практика беше въведена повсеместно заради COVID пандемията. Всичко това  трябва да бъде обсъдено и с учителите на детето.

Потърсете възможност за консултация от разстояние

В условията на пандемия много медицински заведения и отделни лекари използват все по-активно възможностите на телемедицината.  Проучете дали избраният от Вас специалист дава консултации онлайн в специализирани платформи като например Healee и др.

Когато се налага терапия с медикаменти

Подходете внимателно и обсъдете с лекуващия специалист най-щадящото лечение. А най-щадящата терапия е всъщност най-подходящата за съответния пациент (независимо дали е дете или възрастен). Лечението би могло да бъде по-ефективно и дори по-кратко, ако лекарят предварително е наясно каква би била очакваната реакция на организма към предписаните медикаменти. Тази реакция до голяма степен е свързана и с гените на всеки човек, затова е важно тя да бъде предвидена.

Това може да стане лесно с фармакогенетичен тест като Gen Pro. Той анализира 24 добре изучени гена, пряко свързани с психичното здраве и дава информация за реакцията на организма към почти всички медикаменти от психиатричната практика, което значително улеснява лекаря в избора на точното лекарство. Направен веднъж (особено в по-ранна възраст) тестът дава резултати, валидни за цял живот. Разберете повече за Gen Pro и ползите от него ТУК.