Ако сте диагностицирани с тревожност или депресия или пък вече лекувате някое от тези състояния, то със сигурност си задавате много въпроси. Като например за какъв период ще продължи лечението Ви с медикаменти, колко време е необходимо, за да подействат лекарствата, какви биха били страничните ефекти…?

Защо медикаментите не действат еднакво при всички?

Статистиката сочи, че около половината от пациентите не реагират добре на първите психиатрични медикаменти, които приемат. Различните антидепресанти, приложими при състояния на тревожност и депресия, не въздействат еднакво на всички пациенти.

За някои определен медикамент може да даде отлични резултати, докато за други не просто да не облекчи симптомите, но и да предизвика множество странични ефекти като замъглено съзнание, проблеми със съня и много други. И макар да звучи тревожно това не е съвсем необичайно. Метаболизирането на лекарствените вещества от организма зависи от множество фактори, в това число и генетични.

Каква е ролята на гените в метаболизирането на медикаментите?

Част от нашите гени имат пряка връзка с метабилизирането (усвояването) на различните лекарствени субстанции в организма, от което в крайна сметка зависи и ефектът на приеманите лекарства. И тъй като това е строго индивидуално съществува риск част от приложимите  медикаменти за лечение на тревожност и депресия да не дадат очаквания резултат и да се наложи промяна на терапията. В това число промяна на дозата или дори медикаментите, а това от своя страна крие риск пациентът и неговия лекар да загубят ценно време преди да намерят работеща терапия.

Развитието на генетиката и в частност фармакогенетиката в последните години дава добри възможности за предварителна оценка на очакваната реакцията на организма при определени терапевтични схеми с най-често използваните в практиката медикаменти.

Работи ли Вашата терапия за Вас?

Това е въпрос, който следва да си зададете заедно с Вашия лекуващ специалист. Добре е това да се случи още преди започването на медикаментозно лечение. Най-добрата опция да разберете какъв би бил очакваният отговор на организма към използваните в психиатричната практика медикаменти е провеждането на фармакогенетичен тест.

Такъв е фармакогенетичният тест Gen Pro Professional PGx, който анализира 24 добре изучени гена, пряко свързани с психичното здраве. Той е подходящ при множество психични разстройства като депресия, тревожност, биполярно разстройство и др. Интерпретацията на теста ще даде важни насоки на Вашия специалист и ще го ориентира в избора на медикаменти и тяхната дозировка за провеждането на оптимална терапия.

В много случаи това може да доведе по-добър и дори по-бърз терапевтичен ефект. Подобрение е регистрирано при 87% от пациентите, на които е назначена терапия, базирана на теста, показват данните от проведено валидиращо проучване. Тези пациенти показват клинично измеримо подобрение след 3 месеца лечение. Вижте повече за ползите от фармакогенетичният тест Gen Pro Professional PGx ТУК.