OncoNext
OncoNext
Slide 1

КАКВО Е Mammaprint & Blueprint?

MammaPrint е генетично изследване, което дава информация за потенциален риск от рецидив при пациенти с рак на гърдата и възможност за по-добра преценка относно предприемането на следващи действия и химиотерапия.

Резултатите от изследването MammaPrint предоставят важна прогностична информация, като оценяват риска от развитие на метастази и могат да спестят годишно на стотици хиляди жени ненужна токсичност и страничните ефекти от химиотерапия.

Изследването МammaPrint може да промени обичайната клинична практика, която се прилага при пациенти, диагностицирани с рак на гърда.

Резултата е базиран на натрупване на промени в тестваните гени и въз основа на отличителните белези на образованието.

Не сте сигурни? Безплатна консултация с експерт.

Отличителни белези

MammaPrint и BluePrint цялостно улавят белези на рак при рак на гърдата.

Отличителните белези на рака описват основните характеристики, които отличават раковите клетки от нормалните клетки. Това са:

 • Самодостатъчност в сигналите за растеж: Раковите клетки могат да растат и да се делят без нужда от външни фактори за растеж, което е различно от нормалните клетки, които изискват външни фактори за делене.
 • Нечувствителност към инхибиращи растежа сигнали: Раковите клетки са резистентни към сигнали, които нормално биха инхибирали растежа им, като сигнали от съседни клетки или от увреждане на ДНК.
 • Избягване на апоптозата: Раковите клетки могат да избегнат програмираната клетъчна смърт, която нормално би отстранила увредените или анормални клетки от тялото.
 • Безграничен репликативен потенциал: Раковите клетки могат да се делят неограничено, докато нормалните клетки имат ограничен брой, преди да спрат да се делят.
 • Устойчива ангиогенеза: Раковите клетки насърчават растежа на нови кръвоносни съдове, за да се снабдяват с хранителни вещества и кислород.
 • Тъканна инвазия и метастази: Раковите клетки могат да нахлуят в близките тъкани и да се разпространят в други части на тялото, образувайки вторични тумори.
 • Дерегулирана клетьчна енергетика: Раковите клетки са променили енергийния метаболизьм, което им позволява да генерират енергия дори при липса на кислород.
 • Избягване на имунното разрушаване: Раковите клетки могат да избегнат откриването и унищожаването от имунната система, което им позволява да растат безконтролно. Тези отличителни белези на рака осигуряват рамка за разбиране на биологичните промени, които се случват в раковите клетки и могат да помогнат за насочване на разработването на нови лечения.

Молекулярното подтипизиране BluePrint анализира едновременно 80 гена и спомага за разкриване на скритата туморна биология за определяне причината за растеж на тумора. Допълнителна класификация в една от четирите категории или подтипове – луминален тип А или B, HER2 или базален тип – предоставя важна информация на Вашия лекар относно вземането на решение за индивидуално лечение:

 • Луминален тип: Раковите заболявания от луминален тип вероятно могат да се повлияят от прилагането на хормонална (антиестрогенна) терапия.
 • Тип HER2: Раковите заболявания от тип HER2 са склонни да се развиват по-бързо и могат да рецидивират, въпреки че често се лекуват с анти-HER2 прицелна терапия.
 • Базален тип: Базалния тип рак обикновено не се повлиява от хормоналната терапия или анти-HER2 прицелна терапия. Базалния тип рак е с тенденция за по-бърз растеж.

MammaPrint и BluePrint цялостно улавят белези на рак при рак на гърдата.

Отличителните белези на рака описват основните характеристики, които отличават раковите клетки от нормалните клетки. Това са:

 • Самодостатъчност в сигналите за растеж: Раковите клетки могат да растат и да се делят без нужда от външни фактори за растеж, което е различно от нормалните клетки, които изискват външни фактори за делене.
 • Нечувствителност към инхибиращи растежа сигнали: Раковите клетки са резистентни към сигнали, които нормално биха инхибирали растежа им, като сигнали от съседни клетки или от увреждане на ДНК.
 • Избягване на апоптозата: Раковите клетки могат да избегнат програмираната клетъчна смърт, която нормално би отстранила увредените или анормални клетки от тялото.
 • Безграничен репликативен потенциал: Раковите клетки могат да се делят неограничено, докато нормалните клетки имат ограничен брой, преди да спрат да се делят.
 • Устойчива ангиогенеза: Раковите клетки насърчават растежа на нови кръвоносни съдове, за да се снабдяват с хранителни вещества и кислород.
 • Тъканна инвазия и метастази: Раковите клетки могат да нахлуят в близките тъкани и да се разпространят в други части на тялото, образувайки вторични тумори.
 • Дерегулирана клетьчна енергетика: Раковите клетки са променили енергийния метаболизьм, което им позволява да генерират енергия дори при липса на кислород.
 • Избягване на имунното разрушаване: Раковите клетки могат да избегнат откриването и унищожаването от имунната система, което им позволява да растат безконтролно. Тези отличителни белези на рака осигуряват рамка за разбиране на биологичните промени, които се случват в раковите клетки и могат да помогнат за насочване на разработването на нови лечения.

Молекулярното подтипизиране BluePrint анализира едновременно 80 гена и спомага за разкриване на скритата туморна биология за определяне причината за растеж на тумора. Допълнителна класификация в една от четирите категории или подтипове – луминален тип А или B, HER2 или базален тип – предоставя важна информация на Вашия лекар относно вземането на решение за индивидуално лечение:

 • Луминален тип: Раковите заболявания от луминален тип вероятно могат да се повлияят от прилагането на хормонална (антиестрогенна) терапия.
 • Тип HER2: Раковите заболявания от тип HER2 са склонни да се развиват по-бързо и могат да рецидивират, въпреки че често се лекуват с анти-HER2 прицелна терапия.
 • Базален тип: Базалния тип рак обикновено не се повлиява от хормоналната терапия или анти-HER2 прицелна терапия. Базалния тип рак е с тенденция за по-бърз растеж.

ЗА КОГО Е Мammaprint?

Mammaprint е за пациенти с диагноза рак на гърдата, стадирани в I или II стадий с до три засегнати лимфни възела.
“Всяка жена, диагностицирана с рак на гърдата, има достъп до
индивидуализирана информация, която да и помогне да вземе правилните
решения относно своето лечение.”

MammaPrint е подходящ както за по-млади, така и за по-възрастни жени (преди и след менопауза).


ИНДИКАЦИИ

Изследването Mammaprint е маркиран със CE и притежава FDA одобрение за приложение при пациенти от всички възрасти с рак на гърдата в следните случаи:

● Новодиагностициран инвазивен рак на гърдата стадий 1, 2 или операбилен 3
● Инвазивен карцином (инфилтриращ карцином)
● Размер на тумора ≤5,0 cm
● От 0 до 3 засегнати лимфни възли
● Естроген рецептор положителен (ER +) или естроген рецептор отрицателен тумор (ER-)
● HER2/neu отрицателен или положителен тумор
● Жени от всички възрасти

В допълнителни проучвания е доказана клиничната значимост на изследването MammaPrint при:
● Пациенти от различни етнически групи

ЗА КОГО Е Мammaprint?

Mammaprint е за пациенти с диагноза рак на гърдата, стадирани в I или II стадий с до три засегнати лимфни възела.
“Всяка жена, диагностицирана с рак на гърдата, има достъп до
индивидуализирана информация, която да и помогне да вземе правилните
решения относно своето лечение.”

MammaPrint е подходящ както за по-млади, така и за по-възрастни жени (преди и след менопауза).


ИНДИКАЦИИ

Изследването Mammaprint е маркиран със CE и притежава FDA одобрение за приложение при пациенти от всички възрасти с рак на гърдата в следните случаи:

● Новодиагностициран инвазивен рак на гърдата стадий 1, 2 или операбилен 3
● Инвазивен карцином (инфилтриращ карцином)
● Размер на тумора ≤5,0 cm
● От 0 до 3 засегнати лимфни възли
● Естроген рецептор положителен (ER +) или естроген рецептор отрицателен тумор (ER-)
● HER2/neu отрицателен или положителен тумор
● Жени от всички възрасти

В допълнителни проучвания е доказана клиничната значимост на изследването MammaPrint при:
● Пациенти от различни етнически групи

Защо е необходимо?

Изследването MammaPrint & Blueprint анализират до 80гена, свързани с риска от поява на рецидив на заболяването  при пациенти с рак на гърдата и помага да се оцени необходимостта от химиотерапия. Към момента MammaPrint е единственият генетичен тест, който се препоръчва при вземането на решение за терапия на пациенти с HER2-отрицателен тумор, с или без ангажираност на лимфните възли (N0, N1-3) и с положителен хормонален статус (естроген рецептор-положителен или прогестерон рецептор- положителен), който се характеризира с висок клиничен риск от рецидиви.

Изследването MammaPrint & Blueprint анализират до 80гена, свързани с риска от поява на рецидив на заболяването  при пациенти с рак на гърдата и помага да се оцени необходимостта от химиотерапия. Към момента MammaPrint е единственият генетичен тест, който се препоръчва при вземането на решение за терапия на пациенти с HER2-отрицателен тумор, с или без ангажираност на лимфните възли (N0, N1-3) и с положителен хормонален статус (естроген рецептор-положителен или прогестерон рецептор- положителен), който се характеризира с висок клиничен риск от рецидиви.

Предимства

MammaPrint поставя пациентите в две категории: с висок или нисък риск от образуване на метастази, като на тази база се изготвя план за лечение.

 • Ако пациентът попада в категорията „Нисък риск“, определен чрез теста MammaPrint, възможността от рецидив на онкологичното заболяване е по-скоро ниска. Провеждането на химиотерапия няма да има съществени ползи относно здравословното състояние на пациентите от тази група.
 • Ако след провеждането на теста MammaPrint резултатът попада в категорията „Висок риск“, се прилага химиотерапия.

Високорисковите пациенти могат да се разделят на подтипове, с цел прецизиране на плана за лечение. Това ще даде представа кое лечение би дало най-добър отговор: хормонална терапия, химиотерапия, таргетна терапия или комбинация от тях.

MammaPrint поставя пациентите в две категории: с висок или нисък риск от образуване на метастази, като на тази база се изготвя план за лечение.

 • Ако пациентът попада в категорията „Нисък риск“, определен чрез теста MammaPrint, възможността от рецидив на онкологичното заболяване е по-скоро ниска. Провеждането на химиотерапия няма да има съществени ползи относно здравословното състояние на пациентите от тази група.
 • Ако след провеждането на теста MammaPrint резултатът попада в категорията „Висок риск“, се прилага химиотерапия.

Високорисковите пациенти могат да се разделят на подтипове, с цел прецизиране на плана за лечение. Това ще даде представа кое лечение би дало най-добър отговор: хормонална терапия, химиотерапия, таргетна терапия или комбинация от тях.

Мнения и доказателства

„Толкова съм благодарна, че използвах теста MammaPrint и се оказа, че съм с нисък риск.“
– Сюзън С., оцеляла от рак на гърдата

“Разговорът с пациентски адвокат на Agendia индивидуализира описа ми и ме успокои, че ще ми помогнат да премина през лечението.“
– Анджи Л., оцеляла от рак на гърдата

ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ

Клинично проучване на MINDACT

Резултатите от клиничното проучване MINDACT осигуряват включването на MammaPrint в световните препоръки за клинично лечение, използвани от Вашия лекуващ екип, с най-високо ниво на доказателственост.

75% от жените с ранен стадий на рак на гърдата имат резултат “нисък риск”, определен посредством MammaPrint и при тях може да не бъде прилагана химиотерапия.

Понастоящем MammaPrint е единственият тест от този вид, който е одобрен от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ за жени от всички възрасти. Този 70-генен анализ е включен в препоръките на Американското дружество по клинична онкология (ASCO) и Националната мрежа за цялостна борба с рака (NCCN).

„Толкова съм благодарна, че използвах теста MammaPrint и се оказа, че съм с нисък риск.“
– Сюзън С., оцеляла от рак на гърдата

“Разговорът с пациентски адвокат на Agendia индивидуализира описа ми и ме успокои, че ще ми помогнат да премина през лечението.“
– Анджи Л., оцеляла от рак на гърдата

ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ

Клинично проучване на MINDACT

Резултатите от клиничното проучване MINDACT осигуряват включването на MammaPrint в световните препоръки за клинично лечение, използвани от Вашия лекуващ екип, с най-високо ниво на доказателственост.

75% от жените с ранен стадий на рак на гърдата имат резултат “нисък риск”, определен посредством MammaPrint и при тях може да не бъде прилагана химиотерапия.

Понастоящем MammaPrint е единственият тест от този вид, който е одобрен от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ за жени от всички възрасти. Този 70-генен анализ е включен в препоръките на Американското дружество по клинична онкология (ASCO) и Националната мрежа за цялостна борба с рака (NCCN).

Често задавани въпроси

Колко блокчета се изследват? Тестват се до две блокчета. Ако тумора е мултифокален (от някоко места), тогава трябва да се изпратят от всяко място по едно блокче!

Какво е хубаво да обсъдя по време на консултация? Каква е клиничната картина до момента, дали и кога е проведена операция, на каква възраст е пациента и т.н.

Какво е нужно за извършването на изследването?

Материал: За анализа е необходима проба от туморна тъкан, вградена в парафинов блок.

Колко време отнема изследването?

Изследването обикновено отнема 10 дни от пристигането на пробата в лабораторията.

Къде се извършва?

Изследването MammaPrint се извършва в сертифицирана лаборатория в САЩ.

Цена на анализа: 5700лв. 5130лв.

 1. Колко блокчета се изследват? Тестват се до две блокчета. Ако тумора е мултифокален (от някоко места), тогава трябва да се изпратят от всяко място по едно блокче!
 2. Какво е хубаво да обсъдя по време на консултация? Каква е клиничната картина до момента, дали и кога е проведена операция, на каква възраст е пациента и т.н.