Пристрастяването като страничен ефект е едно от най-честите опасения на пациентите, на които предстои медикаментозна терапия при лечение на психични заболявания. Подобно схващане обаче е погрешно. Медикаментозната терапия дава своите резултати в лечението на психични заболявания (особено при състояния като депресия и тревожност) и не бива да бъде отлагана или избягвана. Ефективността на лекарства като антидепресантите например е доказана във времето. Въпреки това в обществото все още съществуват митове и притеснения по отношение на тези медикаменти.

Кои лекарства за какво се използват?

За да разсеем съмненията преди всичко следва да сме информирани за какво и кога се използват различните групи лекарствени продукти, прилагани в психиатричната практика. Когато говорим за лечение на психози (например шизофрения) в терапевтичната схема се включват т.нар. антипсихотици (невролептици). Успокоителните и сънотворни лекарства като бензодиазепините се предписват при тревожност и безсъние. Именно те са сред медикаментите, при които има риск от развиване на пристрастеност.  Важно е да отбележим, че в определени случаи бензодиазепини, приемани ежедневно за период по-дълъг от 6 седмици, биха могли да предизвикат зависимост.

Какви биха могли да са очакваните странични ефекти и как да ги разпознаем?

За страничен ефект се приема всяка нежелана или неочаквана реакция в следствие на приема на дадения медикамент. Най-често това могат да са:

  • Диария
  • Главоболие
  • Гадене
  • Безсъние
  • Сухота в устатата
  • Мускулни болки
  • Обриви
  • Сексуална дисфункция и др.

Обикновено тези симптоми отшумяват в рамките на няколко дни, но в единични случаи може да се стигне до по-сериозни усложнения.

Как да се справим със страничните ефекти?

Възраст, пол, прием на други лекарства и още много други фактори могат да са пряко свързани с проявлението на страничните ефекти от медикаментите, които приемате в момента. Затова е важно непременно да се консултирате с лекуващия лекар, който да прецени състоянието и да даде насоки за преодоляването на тези странични ефекти.

Как генетиката може да помогне?

Метаболизирането на определени медикаменти в организма е пряко свързано с множество гени. Затова не е случайно, че едни и същи лекарства дават добри резултати при някои пациенти, но нямат ефект при други. Благодарение на съвременните достижения на науката, очакваният отговор на организма може да се определи чрез фармакогенетичен тест и така да ориентира лекуващия специалист в избора на най-подходящата терапия спрямо индивидуалните особености на пациента. Първият в България фармакогенетичен тест Gen Pro Professional PGx анализира 24 добре изучени гена, пряко свързани с психичното здраве. Чрез него може да се определи стандартно очаквания отговор на организма към почти всички използвани в психиатричната практика медикаменти за широк спектър състояния (като депресия, тревожност, шизофрения и т.н.). Разберете всичко за Gen Pro Professional PGx ТУК.