Представяме ви информацията от проучването на Agendia със заглавие “Ново неоадювантно изпитване (MINT) потвърждава предсказуемата полезност на MammaPrint + BluePrint“ (28 септември 2023 г.).

Agendia, глобален лидер в иновативните геномни технологии и диагностични тестове, обяви днес публикуването на проучването на мултиинституционалната неоадювантна терапия MammaPrint Project I (MINT), проспективно проучване, предназначено да оцени полезността на молекулярното профилиране заедно с традиционните патологични и клинични прогностични фактори при прогнозиране на отговора на неоадювантна химиотерапия (NCT) при пациенти с локално напреднал рак на гърдата (LABC).

Проучването MINT включва 387 пациенти между 2011 г. и 2016 г. с инвазивен рак на гърдата (T2-T4), с публикуван днес субанализ, който включва 146 пациенти със стадий II-III, положителни лимфни възли, които са получили NCT. Това е първото неоадювантно проучване, което показва, че възловото понижаване в отговор на неоадювантна терапия може да бъде предсказано от MammaPrint + BluePrint, усъвършенстваните геномни анализи на Agendia.

Заедно MammaPrint + BluePrint идентифицират молекулярни подтипове, които предоставят повече информация, която ще помогне/подпомогне при избора на оптимален план за лечение на пациент с ранен стадий на рак на гърдата, отколкото само клиничните фактори.

Проучването MINT установи, че пациентите с геномно високорискови тумори, както са идентифицирани от MammaPrint със или без BluePrint, имат по-високи пропорции на нодално понижаване, отколкото в общата кохорта с положителни лимфни възли. Данните от изпитването предполагат, че лечението на пациенти с клинично HR+HER2–, но MammaPrint Low Risk и BluePrint Luminal подтип, геномно Luminal A тумори, с химиотерапия за целите на възловото понижаване вероятно ще доведе до неоптимални резултати.

Като цяло, 45,2% от пациентите са имали пълно възлово понижаване на стадия с изчистване на всички ракови заболявания в лимфните възли, като 60,6% от тях са постигнали също pCR в гърдата. Резултатите от проучването предполагат, че MammaPrint + BluePrint, чрез идентифициране на тумори с висока вероятност за понижаване на възловия стадий в отговор на неоадювантна химиотерапия, може да помогне за идентифицирането на добри кандидати за по-малко инвазивни аксиларни процедури като TAD (насочена аксиларна дисекция), което може да намали риска на лимфедем и подобряване на резултатите за пациентите.

„Публикуването на тези констатации бележи критичен напредък в продължаващите усилия за подобряване на стратегиите за неоадювантно лечение за пациенти в стадий II и III с прилагането на профилиране на генната експресия,” каза д-р Уилям Ауде, MD, MS, главен медицински директор на Agendia. „Нашият поданализ на отговора на лечението в позитивната кохорта на лимфните възли подчертава стойността на профилирането на генната експресия при планирането на лечението на рак на гърдата и засилва клиничната полезност на MammaPrint и BluePrint в неоадювантната среда, което води до по-персонализирани, ефективни и по-малко инвазивни решения за лечение за жени с рак на гърдата.

Проучването MINT представлява сътрудничество между водещи институции и изследователи, посветени на напредъка в лечението на рак на гърдата. Той потвърждава отново ангажимента на научните и медицински общности за подобряване на грижите за пациентите и резултатите чрез авангардни изследвания. Пълната публикация се появява в Annals of Surgical Oncology. За повече информация относно Agendia посетете www.agendia.com и следвайте Agendia във Facebook, Twitter и LinkedIn.

ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ПУБЛИКАЦИЯ ТУК

Относно Agendia
Agendia е водещ доставчик на иновативни решения в областта на прецизната онкология. С фокус върху ранен стадий на рак на гърдата, Agendia предлага надеждни биологични прозрения, които информират за персонализирани решения за лечение на пациентите и техните екипи за грижа. Техните усъвършенствани геномни анализи, MammaPrint® + BluePrint®, позволяват на клиницистите бързо да идентифицират най-ефективния план за лечение, минимизирайки риска както от недостатъчно, така и от свръхлечение.

Основана през 2003 г. в Амстердам, Agendia е със седалище в Ървайн, Калифорния, с най-съвременна лабораторна база. Водена от световноизвестни учени и онколози, Agendia се ангажира да развива геномни прозрения чрез текущи изследвания. Това включва забележителното проучване FLEX – най-голямата в света база данни за рак на гърдата с цялостен транскриптом, базирана на доказателства от реалния свят, която има за цел да революционизира прецизността в управлението на рака на гърдата. С авангардни технологии, изследвания и иновации Agendia се стреми да оформи бъдещето на прецизната онкология и да окаже значително влияние в борбата срещу рака на гърдата.