Ранното детство е изключително важен период за детското развитие. Това е динамичен етап, в който децата овладяват и усъвършенстват различни умения – двигателни, когнитивни, поведенчески. Това е и периодът на развитието на чревния микробиом и формирането на имунната система.

Какво представлява чревният микробиом?

Чревният микробиом играе ключова роля за човешкото здраве. Той е съвкупност от стотици микроорганизми, населяващи стомашно-чревния тракт – бактерии, археи, дрожди, протозои, гъби и вируси.

Формирането на чревния микробиом започва още по време на раждането и продължава след това – до тригодишна възраст. Много фактори могат да окажат въздействие върху този процес. Такива са начинът на раждане, гестационна възраст при раждането, начин на хранене (кърмене или хранене с адаптирани млека), експозиция на антибиотици, пол и географско местоположение.

Посещаването на ясла също се оказва ключов фактор за развитието на чревния микробиом при децата

Това показват данните от последно проучване, проведено с 61 деца от 4 различни детски заведения в един и същ географски регион за период от една учебна година. Пробите за изследванията се събират в първите две седмици, след като всяко дете започне редовно да посещава детска градина. Този процес се повтаря след 2, 4, 7 и 10 месеца. Същевременно за сравнителен анализ се взимат проби и от 24 деца на същата възраст, които не са посещавали ясла преди или по време на проучването и са изцяло на домашна грижа.

Средната възраст на децата, участващи в проучването, е 12 месеца, като повечето от тях са от мъжки пол и са родени вагинално. Мнозинството все още приемат кърма, но в комбинация с твърди храни.

Резултатите от проучването показват, че децата, посещаващи една и съща ясла, придобиват идентичен състав на чревния микробиом след втория месец на взимане на пробите. Това предполага, че детското заведение, което посещава детето, допринася за развитието и състава на чревния му микробиом.

За количественото определяне на приноса на различни фактори към развитието на чревния микробиом, се провежда допълнителен анализ, според който детското заведение, групата, в която е детето и възрастта, имат определящо значение.

Децата, посещаващи ясла, имат различен състав на чревния микробиом в сравнение с тези, за които се полагат грижи в домашни условия

Сравнявайки тези две групи, децата, посещаващи ясла, имат по-богат микробен състав, който се развива с възрастта.

Видовете бактерии, наблюдаващи се при децата, които не посещават ясла, принадлежат към сем. Bifidobacteriaceae, Lactobacillaceae и Staphylococcaceae, които са характерни за кърмачета. Това, което прави впечатление при другата група, посещаващи дадено детско заведение, е че преобладават видовете от сем. Prevotellaceae, Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, обикновено срещащи се при по-големи деца и възрастни.

При изследванията на децата в яслата, се установяват специфични видове бактерии при тези, които посещават една и съща група. В сравнение с другите групи и останалите детски заведения, не се идентифицира присъствие на същите видове бактерии.

В заключение можем да кажем, че формирането на чревния микробиом зависи от редица фактори. Посещаването на ясла излага децата на голяма група от връстници за продължиелен период от време. Фактът, че тези от едно детско заведение, споделят идентичен състав на чревния микробиом, подчертава значението на този фактор в ранна детска възраст.