В съвременния динамичен свят психиката ни често е подложена на ежедневен стрес и напрежение.  А това може да нанесе много по-трайни последствия върху живота ни, отколкото бихме могли да си представим. През последните години една от водещите причини за трайна загуба на работоспособност в световен мащаб се дължи именно на психично заболяване – депресията. За тревожната тенденция предупреждават от Световната здравна организация (СЗО). Специалистите са категорични, че лечението на психични разстройства може да е продължително и трудно.

Защо лечението на психично заболяване е трудно?

Обикновено то включва употребата на психотропни лекарства като антидепресанти, антипсихотици, стабилизатори на настроението и други. Проблемът е , че според редица клинични и научни проучвания поне  60% от пациентите  не отчитат подобрение в състоянието си при първото назначено лечение. Така на мнозина често се налага да преминават през процес „проба-грешка“, протичащ с влошени симптоми и нежелани лекарствени реакции преди да се установяват правилните медикаменти и дози. Заедно с това при всеки следващ опит вероятността за постигане на значително подобрение и ремисия намалява. Има ли начин това да бъде предотвратено? В последните години все повече специалисти прилагат стратегия за оптимизация на лечението чрез т.нар. фармакогенетични (PGx) тестове за по-информиран избор на лекарства и дозиране. По същество това е анализ на генетични варианти, свързани с метаболизма и действието на лекарствата. Това помага да се улесни индивидуализираното предписване, като по този начин се намаляват нежеланите ефекти.

Как да персонализираме терапията, за да е максимално ефективна?

У нас този тип тестване вече се прилага успешно за оптимизация на лечението на психични разстройства. Тестът Genomind Professional PGx е първият фармакогенетичен тест в България за персонализиране на лечението на пациентите с психиатрични диагнози. Той анализира 24 добре изучени гена, пряко свързани с психичното здраве. Първите 14 гена в панела на теста са фармакодинамични и са свързани с ефекта на медикамента върху организма. В теста са включени и още 10 гена, които са фармакокинетични и имат отношение към метаболизирането на лекарствата в черния дроб.

Цялата тази строго индивидуална информация относно взаимодействието между Вашите гени и включените в панела над 120 медикамента (или 97% от лекарствата в психиатричната практика), дава възможност на лекуващия специалист да направи много по-информиран и прецизиран избор при назначаването на лечение. И така да постигне по-добра ефективност, като спести до голяма степен потенциално продължителен труден процес на  лечение. Разберете всичко за GenPro ТУК.