Хората обикновено са сигурни кой е техният баща или кой е бащата на детето им, но както е известно, съдбата поднася големи изненади! Може би ще кажете, че дори да имате съмнения кой точно е бащата, по-същественото е кой е вписан за баща, кой действително се грижи за детето, с кого то има изградена емоционална връзка и други безспорно също сериозни фактори.

В крайна сметка тогава толкова ли е важно да се знае категорично кой е Вашият баща или бащата на детето Ви?

Отговорът е ДА! Тази информация е важна за Вашето здраве и за здравето на детето Ви.

За да отговорим на въпроса защо, трябва да кажем някои неща за фамилната история и генетиката. Истината е, че всяко дете прилича много повече на родителите си, отколкото предполагаме. Всеки от нас унаследява 50% гени от майката и 50% гени от бащата. Тези гени носят различни варианти, наречени алели, а взаимодействието между алелите определя какви белези ще носи детето. Най-популярното разбиране за гени и унаследяване е свързано с външните белези, примерно цвят на очите, косата, ръст, цвят на кожата, но също така се унаследяват и по-високи рискове или предразположеност към развиване на различни заболявания.

Редица от тях се проявяват поради мутации (генетични промени) в определени гени, които от една страна се унаследяват, но от друга – силно се влияят от начина на живот. Ако знаете за тях, можете да управлявате риска от отключването им с редица превантивни мерки или пък можете да дадете на детето си ценни насоки за здравето.

Някои по-редки заболявания се контролират от съответен специфичен ген, те могат да се проследят лесно в родословното дърво, когато сме наясно с него. Възможно е човек да е носител на подобни заболявания и да не ги развие, но да ги предаде на последващите поколения. Когато се знае със сигурност кой е бащата, медицинските специалисти могат да вземат предвид фамилната история, която е от съществено значение за определяне на риска и предразположеността към дадено заболяване. Това от своя стана е важно за съставянето на индивидуален план за проследяващи изследвания и за предприемане на комплекс от мерки за контрол на заболяването.

Примерите в това отношение са много. Различни научни проучвания показват, че някои хора имат по-висок риск от отключване на захарен диабет тип 2, в сравнение с други. Друг показателен пример е наследствената предразположеност към ракови заболявания. Ако във фамилната история на бащата се наблюдават случаи на онкологични заболявания, особено в по-ранна възраст – до 55г., това може да е сигнал за предаване в поколенията на генетична предразположеност. Такъв e случаят на до 10% от всички пациенти с диагноза рак. При тях заболяването обикновено се отключва в по-ранна възраст и протича по-агресивно. Установяването на наследствена генетична предразположеност в пъти увеличава възможността за превенция, ранна диагностика, навременно лечение и по-добър изход от заболяването.

Примерите могат да бъдат много, но едно е сигурно, ако имате съмнения кой е Вашият баща или кой е бащата на детето Ви, безспорно е важно да установите със сигурност кой е той наистина. В наши дни това може да се направи лесно с помощта на генетичен тест.

НМ Дженомикс предлага тестове за бащинство – пренатален (по време на бременност) и при родено дете.

Повече за тях можете да прочетете тук.

Разберете кой е бащата, защото е важно за здравето!