Днес – 10-ти октомври,  отбелязваме Световния ден на психичното здраве.

Денят е повод да обърнем внимание на едно от най-големите лични, медицински и икономически предизвикателства на нашето време – нарастващата необходимост от ефективно справяне с психичните заболявания, от които страда или ще пострада през живота си един от четирима души през живота си.

Счита се, че до 2020-та година психичните разстройства ще се наредят сред първите 5 заболявания, които водят до загуба на трудоспособност. Според Световната здравна организация: „Ако не действаме спешно, до 2030 г. депресията ще е водещото заболяване в световен мащаб.”

Този сериозен глобален проблем би следвало постоянно да е във фокуса на общественото внимание. Но всъщност далеч не е така. Социалната стигма съществено възпрепятства адекватното справяне с проблемите, свързани с психичното здраве.

По данни на СЗО, почти две трети от хората с психично разстройство никога не търсят помощ от медицински специалист. Стигмата, свързана с психичните заболявания, възпрепятства много хора да  говорят открито за своето психично здраве и ги възпира да търсят и получат  грижи и лечение.

Стигмата е силна и неосъзната. Социалното отхвърляне на проблематиката води до липса на информираност и адекватно  разбиране на характера на психичните проблеми. Като следствие от това – не се разпознават симптомите, не се интерпретират правилно, пренебрегват се и в крайна сметка тези състояния не се лекуват навреме, ако изобщо.

Психичните заболявания остават трагични и скрити. Трагични, защото нараства процента на самоубийствата, вследствие на депресия и скрити, защото стигмата пречи на хората да разпознават проблема адекватно и да търсят и получават лечение.

Поради стигмата, може би не е изненадващо, че 30 до 40 процента от тези, които се грижат за близък с психично заболяване, сами страдат от депресия и тревожност. Съчувствието и подкрепата, които биха могли да получат в грижите си за своя близък, често се заменят с тишина, изолация и страх, които влошават проблемите.

След родилната депресия е сред най-малко лекуваните психиатрични диагнози. Много млади майки не търсят помощ, когато ги застигне след родилна депресия, въпреки че подценената симптоматика може да увеличи тежестта и продължителността на заболяването и те да навредят на себе си, детето и семействата си.

Стигмата до голяма степен е свързана с неразбиране на проблематиката на психичните диагнози. Те възникват от дисбаланс в химическата активност на мозъка, в комбинация с фактори от обкръжението. Могат да бъдат лекувани и при правилно лечение пациентите могат да водят продуктивен живот.

Съществен проблем до неотдавна в психиатричното лечение бе, че психиатрите, за разлика от всички останали лекари специалисти, не разполагаха с биологично базиран инструмент, който да ползват в практиката си, т.е. терапия се назначаваше единствено въз основа на устна консултация, което обуславяше (много продължителен понякога) процес на проба-грешка в назначаването на терапията.

С навлизането на персонализираната медицина и в частност персонализирана психиатрия, парадигмата на лечение се промени. С помощта на  фармакогенетичен  тест като Genomind Professional PGx може да се избегне процесът на проба-грешка и да се скъси пътят до подобряване на състоянието на пациента.

Как може да помогне генетичният тест Genomind Professional PGx (Gen Pro) – вижте тук.