10% отстъпка от цената на Gen Pro Professional PGx през януари

Изминалата 2020-та година маркира труден и мъчителен за цялото човечество период. Кризата, породена от COVID пандемията, оказа негативен ефект върху менталното здраве на всички, но най-вече на хората, лекуващи психични заболявания.

През 2021 г. поемете в свои ръце грижата на за менталното си здраве и помогнете на Вашия специалист да оптимизира процеса на лечение с Gen Pro Professional PGx – първият в България фармакогенетичен тест за определяне отговора на организма към най-често прилаганите в психиатричната практика медикаменти. Възползвайте се от специалната отстъпка от 10% от цената на Gen Pro Professional PGx до края на януари*.

Изследването анализира 24 добре изучени гени, за които е доказано, че биха могли да взаимодействат и да изменят стандартно очаквания отговор на организма към съответните медикаменти. Gen Pro Professional PGx е инструмент за персонализиране на терапията, с помощта на който специалистът, провеждащ лечението може предварително да прецени потенциалните ползи от определено лекарство или лекарства. А именно каква е очакваната ефикасност и какви биха били потенциалните странични ефекти.

Тестът е препоръчителен към широк спектър емоционални и психични разстройства, сред които депресия, тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), биполярно разстройство, зависимост към психоактивни вещества и др.

Gen Pro Professional PGx  е приложим както за резистентни пациенти, преминали през различни медикаментозни терапии без успех, така и за новодиагностицирани пациенти и за деца при предстоящо лечение с психиатрични медикаменти. Разберете всичко за изследването ТУК.

*Предложението е валидно за периода 01.01.2021 – 31.01.2021 г. включително и не може да бъде комбинирано с други отстъпки, промоционални предложения и активности.