OncoFOLLOW®
Изследванията на компания OncoDNA целят да предоставят точна и подробна информация за тумора на молекулярно и генетично ниво. Въз основа на тази информация може да се избере най-ефективната и най-щадяща терапия, за да се подобри прогнозата за пациента и качеството му на живот.

OncoDNA предлага три типа онкологични анализи, които са сертифицирани с ISO15189 и CE-IVD:

OncoFOLLOW®

OncoFOLLOW® неинвазивен персонализиран тест за течна биопсия

OncoFOLLOW е неинвазивен персонализиран тест за течна биопсия, предназначен за наблюдение на пациента, чрез които се анализира отговора на лечение от циркулираща туморна ДНК. OncoDNA предлага персонализиран тест, базиран на венозно вземане на кръв, което комбинира анализа на до 20 специфични за пациента биомаркери с основен панел от 40 гена. Чрез извършения анализ се наблюдава развитието на рака и се откриват нови възможности за лечение.

Нашият тест OncoFOLLOW ще ви позволи да идентифицирате:

 • Рецидив на тумора
 • Потенциални механизми на резистентност
 • Нови възможности за лечение
 • На база резултатите може да се направи заключение за отговора на пациента спрямо стандартни химиотерапии, таргетни и имунотерапии.

Защо да проведете персонализиран тест OncoFOLLOW?

 • По време на развитието на заболяването всеки метастазирал клон променя своя молекулярен генотип, правейки клиничните решения предизвикателни.

Предимства:

 • Персонализиран анализа, въз основа на специфичните за пациента туморни мутации, открити преди това чрез секвениране от следващо поколение.
 • Значително се намалява вероятността от получаване на фалшиво отрицателни резултати.
 • Оценка на ефикасността на текущото лечение.
 • Лесно достъпен и минимално инвазивен начин за определяне и проследяване на молекулярния състав на тумора.
 • От ключово значение за осигуряване на прецизна медицина.
 • Проследяване на тежестта на заболяването.
 • Идентифициране нови терапии с потенциална клинична полза.

Индикации:

OncoFOLLOW® неинвазивен персонализиран тест за течна биопсия

 • Въз основа на вътрешна оценка, направена от страна на лабораторията OncoFOLLOW трябва да се извършив средата на лечението и около две седмици след последния прием на медикамени.
  Честотата на тестване на изследването
 • OncoFOLLOW, ще зависи от приложеното лечение, вида рак и анамнезата на пациента. Периодичност може да се обсъди с лекуващия онколог.
 • Необходима е предварителна консултация, тъй като предишните данни за секвениране трябва да бъдат анализирани, за да се създаде персонализиран панел.
 • Трябва да се предостави предишев резултат, които да съдържа анализ на NGS – секвениране, независимо от лабораторията, която го е извършила. Научният екип ще предостави потвърждение според предишни резултати от NGS, след което се изпраща вземането на проба.

Време на изработване на доклада: 14-21 дни

Цена: 3720лв 3348лв.