През септември в САЩ се отбелязва месецът за повишаване на обществената информираност по въпросите на рака на яйчниците. Само през тази година там заболяването засяга 21 000 жени, според Американското дружество за борба с рака. Това става повод да бъде обсъдена важна тема за жените, страдащи от заболяването – изследванията за генетична предразположеност към рак.

Тъй като симптомите на рака на яйчниците често наподобяват ежедневни неразположения като подуване на корема, затруднено храносмилане и умора, болестта често остава незабелязана, докато не достигне по-напреднал стадий, в който лечението е много трудно. Петгодишната преживяемост на пациентите, които при поставяне на диагнозата имат метастази в други органи, е едва 28%.

Въпреки това превенцията на рака на яйчниците е възможна, а изследванията за носителство на дефектни гени, свързани със заболяването, са важен елемент, който лекарите и пациентите трябва да познават.

Анализите на Американското дружество за борба с рака показват, че вероятността една жена да развие рак на яйчниците на определен етап от живота си е 1 към 73. За жените, които са носителки на мутации в BRCA гените, обаче, рискът е значително по-висок. 40% от жените, носещи мутация в гена BRCA1, и 11-17% от от жените, носещи мутация в гена BRCA2, развиват рак на яйчниците до 70-годишна възраст.

Съгласно препоръките на Дружеството по гинекологична онкология на всички пациентки с епителен рак на яйчниците (най-честият тип, който засяга външния слой клетки на яйчника) трябва да се препоръчва генетично изследване за мутации в BRCA гените, независимо дали има докладвана фамилна история.

В България НМ Дженомикс предлага GenomeBreast® – тест за генетична предразположеност към рак на гърдата и яйчниците за пациенти с фамилна предразположеност или за пациенти, които искат да знаят дали са носители на мутации, свързани с повишен риск от развитие на тези заболявания. Свържете се с нашите специалисти, за да получите повече информация за тези изследвания.