В световен мащаб ракът на простатата е вторият най-често разпространен рак при мъжете след рака на кожата. Заболяването засяга основно мъже след 66-годишна възраст, като само в САЩ засяга 2,9 млн. души. В България той е на второ място и по процентно разпределение на най-честите причини за смърт от злокачествени заболявания при мъжете за 2011 г.

Редица изследвания през последните години целят определянето на мутации, специфични за рака на простатата, като до скоро бяха установени над 8 гена със значение за развитието на това заболяване. Въпреки това до този момент не бяха получени резултати, които да имат прогностична стойност за диагнозата или преживяемостта на пациентите.

В наскоро проведено проучване учени анализират генетичния материал на 150 мъже с напреднала форма на „метастатичен резистентен на кастрация рак на простатата“ (MCRPC). Резултатите показват, че при 89% от пациентите присъстват генетични мутации, които дават основания да бъдат приложени лекарства, съществуващи на пазара, или такива, които са в клинични проучвания. Разкрива се също така, че MCRPC е коренно различен от първичния рак на простатата и изисква различна терапия в зависимост от генетичните мутации на тумора при всеки пациент. Изследването обобщава, че ракът на простатата не трябва да се разглежда като едно заболяване, а по-скоро като група от заболявания, предизвикани от различни генетични промени.

Установява се, че около 20% от пациентите с MCRPC са носители на мутации в BRCA гените, които по принцип се свързват с рака на гърдата и яйчниците. Това откритие поставя въпроса дали ракът на простатата не може да се третира с медикаменти, прилагани за BRCA-aсоцииран рак на гърдата или яйчниците, каквито са PARP инхибиторите.

В бъдещ проект е заложен геномен анализ на тумори на простатата при 500 нови пациенти, чиито лечение и преживяемост ще бъдат проследявани в продължение на няколко години. Очаква се да бъдат установени още специфични мутации, които да подпомогнат избора на най-подходящо лечение.

В България НМ Дженомикс предлага изследвания на панели от гени, включително BRCA, които имат отношение към развитието на ракови заболявания. Този тип изследвания могат да подпомогнат избора на терапия за лечениe, както и да помогнат да бъде предотвратена или забавена появата на рак.