Туморите са хетерогенни образувания, съставени от бързо делящи се изменени клетки. При нарастването на туморното образувание определено количество клетки се отделят и попадат в кръвообращението. Те се наричат свободно циркулиращи туморни клетки (ЦТКл) и са предпоставка за развитие на метастатични процеси в отдалечени тъкани и органи. Съществува хипотезата, че броят на ЦТКл корелира с времето на преживяемост на пациенти с диагностицирано онкологично заболяване, както и с развитието на метастази. Смята се, че колкото е по-голям броят им, толкова прогнозите са по-лоши.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА

Изследване на екип от учени от Медицински център Хамбург-Епендорф, Германия, анализира резултатите на 6825 пациенти по целия свят, които са били диагностицирани с рак на гърдата и броя на ЦТКл е бил проследяван през цялото лечение. Изследването има за цел да намери статистически значима корелация между броя на ЦТКл и преживяемостта на пациентите. Учените установяват, че при пациенти с малки количества на ЦТКл или липса има много по-благоприятни прогнози. Вероятността за развитие на метастази намалява с понижаване на броя на ЦТКл, което може да се използва като предиктивен маркер за развитието на заболяването – прогресия или ремисия. Доказва се значително по-ниска преживяемост на пациенти, при които са наблюдавани по-високи нива на ЦТКл, както и много по-често развитие на метастази.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

Друг екип, изследвал 430 пациента с рак на дебелото черво, доказва същата прогностична стойност на ЦТКл. Туморните клетки от дебелото черво могат да се изменят по време на терапия, а като базова стойност се приема първото им преброяване. При внимателно проследяване на динамиката в броя им, се открива че могат да служат не само като прогноза за развитието на заболяването, но и като предиктивен маркер в контекста на химиотерапевтичната ефективност. Необходими са допълнителни проучвания, за да се приемат туморните клетки като предиктивен показател за ефикасността на терапията.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА СВОБОДНО ЦИРКУЛИРАЩИТЕ ТУМОРНИ КЛЕТКИ ПО МЕТОДА МАЙНТРАК

Преброяване на свободно циркулиращите туморни клетки от солидни тумори може да се извърши по метода Майнтрак. Майнтрак дава възможността за тестване на химиочувствителност към предписани медикаменти за оценка на ефикасността на химиотерапията. Майнтрак е подходящ за проследяване на броя на ЦТКл преди, по време и след приключването на лечението на пациента или при пациенти в ремисия, които искат да проследяват състоянието си и риска от рецидив. Можете да заявите изследването или да се свържете с нас консултант за безплатна консултация.