DPD МУТАЦИИ ПРИ ХИМИОТЕРАПИЯ

Описание

Изследване за установяване на мутации в DPYD гена.

Мутации в DPYD гена причиняват липсата на функция на ензима дихидропиримидин дехидрогеназа. При тези случаи назначаваните 5-флуороурацил и капецитабин не могат да се разграждат от същия ензим и се проявяват тежки токсични странични ефекти върху пациентите.

Предимства

Идентифициране на пациенти, при които могат да се очакват силни странични ефекти спрямо флуоропиримидини (остри възпаления на храносмилателния тракт, намаляване на броя на белите кръвни клетки, повишено кървене поради лющене на кожата, задух и др.) и адаптиране на терапевтичната схема.

Индикации

Изследването се препоръчва на пациенти, които са диагностицирани с онкологично заболяване и им е предписана химиотерапия с 5-флуороурацил.

Поради по-голямата клинична стойност на двата варианта и поради факта, че те са най-чести за европейската популация (варианти rs3918290-DPYD*2A; rs75017182-HapB3), НМ Дженомикс реши да раздели вариантите в два отделни анализа:

1. DPYD Вариант 1 (подтипове 2: rs3918290-DPYD*2A; rs75017182-HapB3)
Цена: 370,00 лв.
*В случай, че не бъде установена мутация при проведено изследване DPYD Вариант 1, имате възможността да бъде извършен анализ DPYD Вариант 2, като разликата в цената на пакетите ще трябва да се доплати.

2. DPYD Вариант 2 (подтипове 4: rs3918290-DPYD*2A; rs75017182-HapB3 + rs67376798-p.D949V; rs55886062-DPYD *13)
Цена: 550,00 лв.

Ако желаете да направите заявка за изследването или да отправите запитване към нашите любезни консултанти, моля използвайте формата за контакт, или ни се обадете на тел. 0895674054