Slide 1

Какво представляват тестовете за наследствена обремененост?


Тестовете за наследствена обремененост за рак са генетични тестове, които анализират генетични мутации, свързани с увеличения риск от развитие на рак. Такива тестове могат да предоставят информация за наличие на специфични генетични вариации, които могат да увеличат вероятността за развитие на рак в бъдеще.

За лаборатория CENTOGENE

CENTOGENE е водеща компания за редки болести, основана през 2006г. със седалище в Рощок, Германия . Компанията е ориентирана към редките болести и разполага с банка биоданни с повече от 800 000 души.

CENTOGENE предлагат цялостно портфолио, което надхвърля стандартните лабораторни изследвания и медицинска интерпретация. Те идентифицират генетични варианти, свързани с онкологични заболявания в голям брой гени, като могат да предоставят широка гама за насърчаване на правилна диагностиката на рака, прогнозата, избора на лечение и наблюдение.

За лаборатория CENTOGENE

CENTOGENE е водеща компания за редки болести, основана през 2006г. със седалище в Рощок, Германия . Компанията е ориентирана към редките болести и разполага с банка биоданни с повече от 800 000 души.

CENTOGENE предлагат цялостно портфолио, което надхвърля стандартните лабораторни изследвания и медицинска интерпретация. Те идентифицират генетични варианти, свързани с онкологични заболявания в голям брой гени, като могат да предоставят широка гама за насърчаване на правилна диагностиката на рака, прогнозата, избора на лечение и наблюдение.

Раковите заболявания се дължат на увреждания (мутации) в гените, които регулират клетъчното делене. Такива мутации възникват залади факторите на околната среда и начинът ни на живот, но при някои хора могат да се унаследят от родителите. Това е т.нар. наследствен рак. Той представлява 5 – 10% от всички ракови заболявания. 

GenomeBreast+ открива мутации в гените BRCA1 и BRCA2, които са най-честите наследствени причини за рак на гърдата. Освен това нашият панел включва други гени като ATM, BRIP1, CHEK2, PALB2, RAD51 и т.н., които също са свързани с повишен риск от рак. Ракът на гърдата е един от най-честите видове рак в света, засягащ ~12,5% от жените през живота им, като 5–10% от тези пациенти имат наследствена форма.ПОКРИТИ ЧЕСТИ СИНДРОМИ И РАЗСТРОЙСТВА:

  • Рак на гърдата
  • Рак на яйчниците


Брой гени: 28

TAT: 15 дни

Покритие: ≥99.00% ≥20x

Подробности: NGS, включително CNV анализ
Цена: 1840лв.

GenomeBreast+ открива мутации в гените BRCA1 и BRCA2, които са най-честите наследствени причини за рак на гърдата. Освен това нашият панел включва други гени като ATM, BRIP1, CHEK2, PALB2, RAD51 и т.н., които също са свързани с повишен риск от рак. Ракът на гърдата е един от най-честите видове рак в света, засягащ ~12,5% от жените през живота им, като 5–10% от тези пациенти имат наследствена форма.ПОКРИТИ ЧЕСТИ СИНДРОМИ И РАЗСТРОЙСТВА:

  • Рак на гърдата
  • Рак на яйчниците


Брой гени: 28

TAT: 15 дни

Покритие: ≥99.00% ≥20x

Подробности: NGS, включително CNV анализ
Цена: 1840лв.

GenomeBreast+

GenomeBreast+

1650лв.
  • Изследва:

    ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, DICER1, EPCAM, FANCC, MEN1, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RECQL, SMARCA4, STK11, TP53, XRCC2

  • Извършване на анализ: 15 дни