Slide 1
Slide 1

„15-20% от случаите на рак на гърдата и 5% от случаите на рак на яйчника имат фамилна история.”

Ракът на гърдата е най-честото раково заболяване при жената. Засяга 1 на 8 жени в света, а в България има около 4000 нови случая всяка година.

Ракът на яйчника е сред най-смъртоносните ракови заболявания при жената. Дълго време остава безсимптомен и близо 15-20% от случаите се откриват твърде късно. В България има около 700 нови случая всяка година.

Рисковите фактори за тези заболявания включват:

 • Женски пол
 • Напреднала възраст
 • Алкохол
 • Облъчване
 • Фамилна история

Част от случаите на фамилна история се дължат на носителство на ракови варианти на гените BRCA1 и BRCA2.

Рисковите фактори за тези заболявания включват:

 • Женски пол
 • Напреднала възраст
 • Алкохол
 • Облъчване
 • Фамилна история

Част от случаите на фамилна история се дължат на носителство на ракови варианти на гените BRCA1 и BRCA2.

Какво представляват гените BRCA1 и BRCA2?

Наименованието им е съкращение от BReast CAncer (рак на гърдата). Нормалните им варианти у всеки един от нас участват в контрола на клетъчното делене и поправката на грешки, възникнали в ДНК молекулата. Ако обаче унаследим нефункционални варианти на тези гени от своите родители, се увеличава шансът да развием наследствено раково заболяване.

При носителство на раков BRCA1 вариант рискът от развитие на рак на гърдата е 60-90%, а за рак на яйчника – 40-60%.
При носителство на раков BRCA2 вариант рискът от развитие на рак на гърдата е 45-85%, а от рак на яйчника – 10-30%.

Освен с рак на гърдата и яйчника, BRCA1 и BRCA2 са свързани още с – рак на постатата,  пакреаса и със злокачествен кожен меланом.
Изследването за носителство на ракови BRCA1 и BRCA2 варианти има изключително важна роля в клиничната практика.

Какво представляват гените BRCA1 и BRCA2?

Наименованието им е съкращение от BReast CAncer (рак на гърдата). Нормалните им варианти у всеки един от нас участват в контрола на клетъчното делене и поправката на грешки, възникнали в ДНК молекулата. Ако обаче унаследим нефункционални варианти на тези гени от своите родители, се увеличава шансът да развием наследствено раково заболяване.

При носителство на раков BRCA1 вариант рискът от развитие на рак на гърдата е 60-90%, а за рак на яйчника – 40-60%.
При носителство на раков BRCA2 вариант рискът от развитие на рак на гърдата е 45-85%, а от рак на яйчника – 10-30%.

Освен с рак на гърдата и яйчника, BRCA1 и BRCA2 са свързани още с – рак на постатата,  пакреаса и със злокачествен кожен меланом.
Изследването за носителство на ракови BRCA1 и BRCA2 варианти има изключително важна роля в клиничната практика.

Защо да се изследвам за наследствен рак на гърда и яйчник?

Носителството на BRCA-варианти се открива лесно, бързо и със 100% точност чрез генетично тестване. Вашият лекар може да назначи генетичен тест за рак на гърдата и яйчника в някои от следните ситуации:

 • Ако имате семейна история за рак на гърдата и яйчника – това ще позволи навременна профилактика и ще информира Вашите близки за нуждата и те да бъдат изследвани.

Ако вече сте диагностицирани с рак на гърдата или яйчника – BRCA позитивният рак на гърдата или яйчника има по-агресивен ход и се подлага на таргетно лечение с PARP инхибитори.

Защо да се изследвам за наследствен рак на гърда и яйчник?

Носителството на BRCA-варианти се открива лесно, бързо и със 100% точност чрез генетично тестване. Вашият лекар може да назначи генетичен тест за рак на гърдата и яйчника в някои от следните ситуации:

 • Ако имате семейна история за рак на гърдата и яйчника – това ще позволи навременна профилактика и ще информира Вашите близки за нуждата и те да бъдат изследвани.

Ако вече сте диагностицирани с рак на гърдата или яйчника – BRCA позитивният рак на гърдата или яйчника има по-агресивен ход и се подлага на таргетно лечение с PARP инхибитори.

Защо да се изследвам за наследствен рак на гърда и яйчник?

Носителството на BRCA-варианти се открива лесно, бързо и със 100% точност чрез генетично тестване. Вашият лекар може да назначи генетичен тест за рак на гърдата и яйчника в някои от следните ситуации:

 • Ако имате семейна история за рак на гърдата и яйчника – това ще позволи навременна профилактика и ще информира Вашите близки за нуждата и те да бъдат изследвани.

Ако вече сте диагностицирани с рак на гърдата или яйчника – BRCA позитивният рак на гърдата или яйчника има по-агресивен ход и се подлага на таргетно лечение с PARP инхибитори.

Защо да се изследвам за наследствен рак на гърда и яйчник?

Носителството на BRCA-варианти се открива лесно, бързо и със 100% точност чрез генетично тестване. Вашият лекар може да назначи генетичен тест за рак на гърдата и яйчника в някои от следните ситуации:

 • Ако имате семейна история за рак на гърдата и яйчника – това ще позволи навременна профилактика и ще информира Вашите близки за нуждата и те да бъдат изследвани.

Ако вече сте диагностицирани с рак на гърдата или яйчника – BRCA позитивният рак на гърдата или яйчника има по-агресивен ход и се подлага на таргетно лечение с PARP инхибитори.

Какво е GenomeBreast®? 

15-20% от случаите на рак на гърдата и 5% от случаите на рак на яйчника имат фамилна генетична предразположеност.15% от тези случаи се дължат на носителство на ракови варианти на гените BRCA1 и BRCA2. GenomeBreast® е генетичен панел, който изследва носителство на ракови BRCA1 и BRCA2 варианти. GenomeBreast® е прецизен, бърз и включва най-модерните биотехнологични методи за ДНК анализ.

 • Взема се кръвна проба и се изпраща за анализ
 • Анализът включва Секвениране от Ново Поколение (СНП) – установява носителство със 100% точност
 • Извършва се в сертифицираната лаборатория в чужбина
 • Резултатите са готови за 3-4 седмици 

Резултатите се обсъждат в консултация с наш генетичен експерт.
Изтегли брошура GenomeBreast®

Какво е GenomeBreast®? 

15-20% от случаите на рак на гърдата и 5% от случаите на рак на яйчника имат фамилна генетична предразположеност.15% от тези случаи се дължат на носителство на ракови варианти на гените BRCA1 и BRCA2. GenomeBreast® е генетичен панел, който изследва носителство на ракови BRCA1 и BRCA2 варианти. GenomeBreast® е прецизен, бърз и включва най-модерните биотехнологични методи за ДНК анализ.

 • Взема се кръвна проба и се изпраща за анализ
 • Анализът включва Секвениране от Ново Поколение (СНП) – установява носителство със 100% точност
 • Извършва се в сертифицираната лаборатория GENOMA, Италия
 • Резултатите са готови за 3-4 седмици 

Резултатите се обсъждат в консултация с наш генетичен експерт.
Изтегли брошура GenomeBreast®

За кого е подходящ тестът GenomeBreast®? 

Американската национална ракова агенция NCCN (National Comprehensive Cancer Network) препоръчва генетично изследване за ракови BRCA1 и BRCA2 варианти в следните случаи:

 • Всеки случай на рак на гърдата преди 50г. възраст
 • Всеки случай на рак на яйчника
 • Множествен рак на едната или двете гърди
 • Рак на гърдата при мъже
 • Тройно негативен (ER-, P-, HER2-) рак на гърдата (особено преди 60г. Възраст)
 • Комбинация от рак на панкреаса и/или рак на простатата и/или рак на яйчника
 • Рак на гърдата в семейства от рода Ешкенази
 • Два или повече близки роднини с рак на гърдата, като поне един е под 50г.
 • Три или повече близки роднини с рак на гърдата

Установеин ракови BRCA1 или BRCA2 варианти в семейството

За кого е подходящ тестът GenomeBreast®? 

Американската национална ракова агенция NCCN (National Comprehensive Cancer Network) препоръчва генетично изследване за ракови BRCA1 и BRCA2 варианти в следните случаи:

 • Всеки случай на рак на гърдата преди 50г. възраст
 • Всеки случай на рак на яйчника
 • Множествен рак на едната или двете гърди
 • Рак на гърдата при мъже
 • Тройно негативен (ER-, P-, HER2-) рак на гърдата (особено преди 60г. Възраст)
 • Комбинация от рак на панкреаса и/или рак на простатата и/или рак на яйчника
 • Рак на гърдата в семейства от рода Ешкенази
 • Два или повече близки роднини с рак на гърдата, като поне един е под 50г.
 • Три или повече близки роднини с рак на гърдата

Установеин ракови BRCA1 или BRCA2 варианти в семейството

Как тестът GenomeBreast® ще ми помогне? Каква информация ми дават резултатите от теста? 

GenomeBreast® ще установи носителство на ракови BRCA1 и BRCA2 варианти. Резултатите ще ви помогнат:

 • Да се изследвате отрано. Съвременната медицина  предлага контрастно-усилена мамография и магнито-резонансна томография.
 • Да приемате медикаменти за хемопревенция като тамоксифен (за рак на гърдата) и орални контрацептиви (за рак на яйчника).
 • При висок риск – да предприемете превантивни хирургични мерки като билатерална мастектомия (отстраняване на двете гърди) и билатерална салпинго-оофоректомия (отстраняване на маточните тръби и яйчниците).
 • Да получите таргетно лечение за BRCA позитивен рак на гърдата и яйчника с PARP инхибитори (олапариб, рукапариб и др.)
 • Ако резултатите са негативни – да бъдете спокойни

Как тестът GenomeBreast® ще ми помогне? Каква информация ми дават резултатите от теста? 

GenomeBreast® ще установи носителство на ракови BRCA1 и BRCA2 варианти. Резултатите ще ви помогнат:

 • Да се изследвате отрано. Съвременната медицина  предлага контрастно-усилена мамография и магнито-резонансна томография.
 • Да приемате медикаменти за хемопревенция като тамоксифен (за рак на гърдата) и орални контрацептиви (за рак на яйчника).
 • При висок риск – да предприемете превантивни хирургични мерки като билатерална мастектомия (отстраняване на двете гърди) и билатерална салпинго-оофоректомия (отстраняване на маточните тръби и яйчниците).
 • Да получите таргетно лечение за BRCA позитивен рак на гърдата и яйчника с PARP инхибитори (олапариб, рукапариб и др.)
 • Ако резултатите са негативни – да бъдете спокойни

Прилага ли се тестът при вече диагностицирани пациенти? 

Да. Тестът се препоръчва при диганостицирани пациенти, защото BRCA-статусът на рака на гърдата и яйчника е особено важен.

 • BRCA-гените участват в поправката на грешки в ДНК-молекулите. Затова BRCA-позитивният рак на гърдата и яйчника е силно чувствителен към ДНК-увреждащи химиотерапевтици като цисплатин.
 • BRCA-позитивният рак на гърдата и яйчника се лекува със специална таргетна терапия от PARP инхибитори (олапариб, рукапариб и др.).
 • BRCA-позитивният рак на гърдата и яйчника има агресивен ход и трябва да се лекува бързо и точно.

С ранна профилактика може да се предотврати образуване на тумори и в други органи и системи – рак на простатата, панкреаса и кожата (меланом).

Прилага ли се тестът при вече диагностицирани пациенти? 

Да. Тестът се препоръчва при диганостицирани пациенти, защото BRCA-статусът на рака на гърдата и яйчника е особено важен.

 • BRCA-гените участват в поправката на грешки в ДНК-молекулите. Затова BRCA-позитивният рак на гърдата и яйчника е силно чувствителен към ДНК-увреждащи химиотерапевтици като цисплатин.
 • BRCA-позитивният рак на гърдата и яйчника се лекува със специална таргетна терапия от PARP инхибитори (олапариб, рукапариб и др.).
 • BRCA-позитивният рак на гърдата и яйчника има агресивен ход и трябва да се лекува бързо и точно.

С ранна профилактика може да се предотврати образуване на тумори и в други органи и системи – рак на простатата, панкреаса и кожата (меланом).

Наследствен рак на гърдата и яйчника и други гени

BRCA1 и BRCA2 са виновни само за 15% от случаите на наследствен рак на гърдата и яйчника. Няколко други гена също са асоциирани с този синдром и се препоръчват за скрининг от NCCN:

 • CDH1
 • PALB2
 • PTEN
 • TP53

За повече информация относно тези гени можете да разгледате нашите генетични панели OncoNext и OncoNext Plus

Наследствен рак на гърдата и яйчника и други гени

BRCA1 и BRCA2 са виновни само за 15% от случаите на наследствен рак на гърдата и яйчника. Няколко други гена също са асоциирани с този синдром и се препоръчват за скрининг от NCCN:

 • CDH1
 • PALB2
 • PTEN
 • TP53

За повече информация относно тези гени можете да разгледате нашите генетични панели OncoRisk и OncoRisk+

Защо е необходима генетична консултация?

Информацията от GenomeBreast® е подробна и точната й интерпретация е изключително важна. Генетична консултация с наш генетичен експерт ще Ви помогне да разберете:

 • По какъв начин се унаследяват раковите заболявания в семейството
 • Колко е висок Вашият индивидуален риск
 • Как функционират генетичните изследвания – какво могат и не могат да ни покажат
 • Медицинското значение на резултатите за Вас и Вашия лекар
 • Ролята на резултатите във Вашия личен живот и в живота на Вашите близки

Защо е необходима генетична консултация?

Информацията от GenomeBreast® е подробна и точната й интерпретация е изключително важна. Генетична консултация с наш генетичен експерт ще Ви помогне да разберете:

 • По какъв начин се унаследяват раковите заболявания в семейството
 • Колко е висок Вашият индивидуален риск
 • Как функционират генетичните изследвания – какво могат и не могат да ни покажат
 • Медицинското значение на резултатите за Вас и Вашия лекар
 • Ролята на резултатите във Вашия личен живот и в живота на Вашите близки

Заявете GenomeBreast®

Заявете GenomeBreast®

GenomeBreast®*

1440лв.
 • Изследвани гени: BRCA 1, BRCA 2
 • Време за анализ: 2-4 седмици

*Изследването GenomeBreast® може да бъде поръчано и на разсрочено плащане чрез MedLease