Глаукомата се характеризира с прогресивно увреждане на зрителния нерв и необратими дефекти в зрителното поле, често свързани с повишено вътреочно налягане. Тя е водеща причина за слепота в световен мащаб. Най-често срещаните форми на глаукома са свързани с възрастта. Заболяването обикновено запова на средна възраст и се развива бавно, но неумолимо.

Подгрупите на глаукома се определят като откритоъгълна или закритоъгълна, в зависимост от положението на очната леща и ириса по отношение на трабекуларната мрежа.

Глаукомата с отворен ъгъл се разделя на подгрупи, основните от които са:
Ексфолиативна глаукома (XFG) на базата на ексфолиативен синдром (XFS);
Глаукома с нормално налягане (NTG) – пациентът развива глаукоматозна оптична невропатия в отсъствие на абнормно повишено вътреочно налягане.

ГЛАУКОМА МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ ВЪВ ВСЯКА ВЪЗРАСТ.

С РАННО НАЧАЛО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО (ПРЕДИ 40-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ)

  • Фамилна глаукома с нормално налягане (NTG);
  • Юношеска (ювенилна) откритоъгълна глаукома (JOAG);
  • Първична вродена глаукома (диагностицира се през първата година от живота). ПВГ е по-често при мъжете (65%) и е двустранна при 70% от лицата.

В ЗРЯЛА И НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ (СЛЕД 40-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ)

  • Първична откритоъгълна глаукома (ПОЪГ) (често остава недиагностицирана или неразпозната от пациентите, докато настъпва клинична загуба на зрението)
  • Първична закритоъгълна глаукома (основна причина за необратима слепота, особено в Азия)
  • Ексфолиативен синдром и глаукома.

СЗО изчисли, че в световен мащаб 4,5 милиона души са загубили зрението си поради глаукома. СЗО и работна група на международни неправителствени организации съвместно подготвиха и стартираха обща програма за глобални действия: „VISION 2020 – The Right to Sight“ за намаляване на уврежданията на зрението и  предотвратяване на слепотата до 2020 година.