унаследяване на два увредени (мутирали) рецесивни гена – по един от всеки родител.