Доброкачествено образувание, което не се разпространява в околните тъкани, често пъти е отделен от околните тъкани в капсула от съединителна тъкан или се калцифицира. Бенигненият тумор не е раков.