Всяка промяна в генетичния материал, водеща до патологични промени в организма