Пълният набор от молекули ДНК, които всяка една клетка в конкретен организъм притежава.