Участък от молекулата ДНК, който отговаря за производството на един белтък в тялото