Генетична мутация, която е налична във всички клетки на организма и се предава в поколението.