загуба на вътрешен участък от хромозомата следствие на двойно ракъсване и свързване на краините фрагменти.