Откъсване на част от ДНК, която изчезва и белтъците, за които отговаря, липсват в организма.