Намножаване на определена част от ДНК, което променя функционалността на белтъците.