Последователностите от гена в генома, които кодират информация за синтеза на един протеин.