Епилепсията включва разнообразни клинични състояния, които се различават според възрастта на поява, вид(ове) на гърчовете, етиологичен произход, включително генетично предразположение, прогноза и отговор на лечението (EMA,European Medecine Agency). Осигуряването на точна диагноза е важно за планиране на лечението и здравните грижи (National Clinical Guideline Center; NIH, Great Britain)